Verkiezingen: ZZP'er neemt afstand van PvdA en SP, Rutte populair

ZZP Barometer - Stichting ZZP Nederland

Onderzoek ZZP Barometer: SP en PvdA niet populair bij ZZP’ers

ZZP’ers willen niet behandeld worden als vogelvrije werknemers

Uit het morgen te publiceren onderzoek naar de politieke voorkeur van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) blijkt dat ZZP’ers een grote voorkeur hebben voor een rechts/midden kabinet met de huidige premier Mark Rutte aan het roer. Partijen zoals SP en PvdA worden hard afgestraft door de ZZP’ers. ZZP’ers zijn klaar met de bemoeizucht van PvdA en SP over verplichte verzekeringen en minimumtarieven.

VVD zeer populair, Rutte premier, Roemer niet interessant

In het onderzoek dat werd uitgevoerd door ZZP Barometer geven ZZP’ers aan grote voorkeur te hebben voor de VVD en D66. De ZZP’ers die meededen aan het onderzoek geven aan dat de huidige premier Mark Rutte (VVD) veruit de voorkeur van de ZZP’ers heeft. 41,8% van de ondervraagden geeft dit aan. Alexander Pechtold (D66) volgt hem op de voet met 22,8%. Diederik Samson (PvdA) wordt door 14,1 % van de ZZP’ers genoemd als ideale premier, zijn opponent Roemer heeft de voorkeur van slechts 7,7% van de zelfstandigen.

Als de kiezers uitsluitend zouden bestaan uit ZZP’ers krijgt de VVD zelfs 48 zetels, D66 37 zetels, PvdA 14 zetels en de SP 11. De verschillen met de laatste peiling van Maurice de Hond zijn groot. CDA en SP gaan ook hier zwaar onderuit, terwijl GroenLinks blijkbaar populair is bij ZZP’ers. 14 zetels in plaats van 5 bij De Hond. Volgens Jeroen Sakkers van Victor Mundi is dit onderzoek uiteraard niet representatief voor de gehele bevolking maar geeft de ZZP barometer wel de stemming aan onder de ZZP’ers.

Rechts-Centrumkabinet

De meeste ZZP’ers uit het onderzoek (1500 mensen) hebben een voorkeur voor een coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66. Een goede tweede coalitie zou zijn met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Slechts 9,1% van de ZZP’ers heeft voorkeur voor een kabinet met de SP.

ZZP’ers willen vrijheid behouden

Verder in het onderzoek is de mening gevraagd van de ZZP’ers naar een minimumtarief voor zelfstandigen. 61% is fel tegenstander en slechts 21% is voorstander van een minimumtarief. 88% ziet geen heil in een maximumtarief voor ZZP’ers. Dat verklaart ongetwijfeld de lage score van PvdA en SP, die beiden pleiten voor verplichte verzekeringen, PvdA spreekt zelfs over minimumloon voor zelfstandigen. Opvallend is ook de voorkeur voor het versoepelen van het ontslagrecht voor werknemers: 61% zou graag zien dat versoepeling van het ontslagrecht werd doorgevoerd, slechts 23% is daarop tegen.

Overige resultaten:

 • 64% is voorstander van het afschaffen van de Verklaring Arbeid Relatie (VAR)
 • 71% is voorstander voor het afschaffen van het urencriterium, 38% wil een omzetcriterium
 • 60% wil de Zelfstandigenaftrek in stand houden
 • 62% is tegenstander van het verplicht verzekeren voor ZZP’ers.
 • 58% wil maatregelen tegen oneigenlijke concurrentie van buitenlandse zelfstandigen
 • 87% wil dat de overheid maatregelen gaat nemen om de economie te stimuleren
 • 62% wil niet verplicht deelnemen aan een pensioenfonds
 • 75% vindt dat ZZP’ers moeten kunnen deelnemen aan een (pensioen)  PPI op individuele basis.
 • 89% vindt dat zelfstandigen moeten kunnen deelnemen aan collectieve arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • 46% wil niet meebetalen aan een solidariteitsbijdrage voor de zwakkere zelfstandigen, 17% wel
 • 83% vindt dat zelfstandigen recht hebben op een bijstandsuitkering
   

Reactie Stichting ZZP Nederland

Het onderzoek is natuurlijk niet representatief voor de gehele Nederlandse bevolking, maar het geeft wel aan dat ZZP’ers eindelijk eens serieus genomen willen worden door overheid en politiek. De laatste groep is zich dat blijkbaar ook bewust, want vrijwel iedere partij perst berichten de media in over hun goede voornemens ten aanzien van zelfstandigen. Helaas beseffen een aantal partijen nog steeds niet dat zelfstandigen ondernemer zijn en werken voor eigen rekening en risico en niet door politiek, overheid en vakbonden behandeld willen worden als vogelvrije werknemers.

 

Deel deze pagina: