Verplicht quotum zelfstandigen bij overheidsaanbestedingen

Pzo

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) wil dat de overheid bij aanbesteding van opdrachten in het aanbestedingsbestek een verplicht quotum opneemt voor zelfstandigen. Door het instellen van een dergelijk quotum zouden alleen nog bedrijven op een overheidsopdracht mogen inschrijven die voor de uitvoering van de werkzaamheden een nog nader vast te stellen percentage zelfstandigen inschakelen. De huidige voorwaarden die aanbestedende diensten in hun bestek stellen, maken het voor zelfstandigen veelal onmogelijk om zelf in te schrijven op opdrachten van de overheid.

Met het voorstel van PZO snijdt het mes aan drie kanten. De zelfstandige blijft via het bedrijf dat de opdracht gegund krijgt toegang houden tot overheidsopdrachten. Daarnaast sluit het voorstel naadloos aan bij de voornemens van het kabinet om zelfstandig ondernemerschap te bevorderen en overheidsopdrachten ook voor kleine bedrijven toegankelijk te maken. Toenemende concurrentie betekent verder een lagere prijs voor de inkopende overheid.

De uitvoering van het PZO-voorstel is simpel, omdat aanbestedende diensten zelf hun selectie- en gunningscriteria in het bestek mogen vaststellen. De gedachte achter het PZO-voorstel is overigens niet nieuw. In het verleden hebben overheidsdiensten regelmatig in hun bestek soortgelijke verplichtingen opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van allochtonen of arbeidsgehandicapten.

PZO constateert dat overheden steeds vaker hun werkzaamheden openbaar aanbesteden. De overheid beoogt daarmee concurrentie te bevorderen. Met de aanbestedingswetgeving is op zichzelf genomen volgens PZO dan ook niet zoveel mis. Het probleem zit vooral in de uitvoeringspraktijk, waardoor met aanbestedingen vaak het tegenovergestelde van concurrentie wordt bereikt. De voorwaarden - bijvoorbeeld een minimale omzet of een minimum aantal werknemers - die aanbestedende diensten in het bestek stellen zijn vaak dusdanig dat alleen grote bedrijven kunnen inschrijven.

Het zijn voornamelijk zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening (interim-managers, ict-ers, adviseurs, etc.) die last hebben van de huidige aanbestedingspraktijk. Maar ook tekstschrijvers en zelfstandigen in de zorg worden steeds vaker met aanbestedingen geconfronteerd.
Deel deze pagina: