Verplicht verzekering kleine zelfstandigen splijtzwam partijen

www.zibb.nl

PvdA, SP en GroenLinks willen dat er een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid komt voor kleine zelfstandigen. CDA, ChristenUnie, VVD en PVV vinden dat niet nodig en dringen erop aan dat de verzekeraars een goede verzekering gaan aanbieden. D66 vindt dat daar dan wel een 'acceptatieplicht' bij hoort.

Het kabinet moet zijn standpunt nog bepalen, bleek woensdag tijdens een vergadering over de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Veel zzp-ers zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, omdat dit voor hen te duur is of omdat de verzekeraars hen geen verzekering aanbieden.

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf een onderneming te beginnen, omdat dit bijdraagt aan de kracht van onze economie. Links en rechts verwijten het kabinet dat het te veel blijft steken in goede bedoelingen en willen de regering door moties bewegen tot daadkracht.

Voorstellen
Ons land telt ongeveer een miljoen zzp-ers en hun aantal groeit snel. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart helemaal geen personeel wil. VVD-er Charlie Aptroot schrijft dat vooral toe aan de huidige ontslagregels én aan het financiële risico van ziekte van de werknemers, dat geheel bij de werkgever ligt. Hij pleitte er ook voor om zelfstandigen dezelfde mogelijkheden te bieden om een pensioen op te bouwen als werknemers hebben.

Ook Ineke van Gent (GroenLinks) kwam met eigen voorstellen om ondernemerschap te bevorderen. Zo wil zij dat de zelfstandigenaftrek wordt omgezet in een zelfstandigenkorting, zodat er in feite een gedeeltelijk basisinkomen komt voor zelfstandigen. Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën wees dat van de hand, omdat de aftrek niet bedoeld is als een 'basisinkomensvoorziening'.

Schijnzelfstandigen
Mei Li Vos van de PvdA en Paul Ulenbelt (SP) schreven de groei van het aantal kleine zelfstandigen niet alleen toe aan ondernemingslust. Volgens hen worden onder meer mensen in de zorg door omstandigheden gedwongen om het bestaan als werknemer op te geven.

De SP wees ook op 'valse concurrentie' door schijnzelfstandigen die de CAO ontwijken. Elly Blanksma (CDA) drong aan op het bevorderen van deeltijdondernemerschap. Mensen zouden makkelijker het werken in loondienst moeten kunnen combineren met werken als zelfstandige.
 

Deel deze pagina: