Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden zzp' ers

Rijksoverheid.nl

Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen meer mogelijkheden om lokale belastingschulden van kleine zelfstandigen kwijt te schelden. Dit wordt geregeld in een wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 die op 1 april 2011 in werking treedt.

Achtergrond van deze wijziging is dat zzp' ers anders dan werknemers en uitkeringsgerechtigden in de huidige regeling geen aanspraak kunnen maken op kwijtschelding voor hun lokale belastingen als zij op of onder de bijstandsnorm raken. Om deze ongelijkheid op te heffen krijgen kleine zelfstandigen met een gering inkomen en zonder vermogen voortaan dezelfde kwijtscheldingsmogelijkheden als niet-ondernemers voor de lokale belastingen die niet met de uitoefening van het bedrijf te maken hebben. Voor hun lokale privé-belastingen zijn zij dan niet meer aangewezen op een zogenoemd crediteurenakkoord (dat is een gezamenlijk akkoord met al zijn schuldeisers).

“Ik vind het belangrijk er op deze manier voor te zorgen dat kleine zelfstandigen die met hun bedrijf of de uitoefening van hun beroep net genoeg inkomen genereren, buiten de bijstand blijven,” aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

 

Deel deze pagina: