Verzoek teruggaaf btw uit EU-landen voor 1 oktober

MVK VAT Services / Belastingdienst

Na 1 oktober kunnen zzp'ers btw uit EU-landen niet meer terugkrijgen

ZZP'ers die met btw belaste prestaties verrichten, kunnen de btw die hen voor zakelijke uitgaven in rekening is gebracht in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat dient echter een apart verzoek te worden ingediend. Het verzoek om teruggaaf van btw over 2013 uit een andere EU-lidstaat dient vóór 1 oktober 2014 te worden gedaan via een portal van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de betreffende EU-lidstaat.

Als het teruggaafverzoek niet tijdig wordt gedaan, neemt de andere EU-lidstaat het mogelijk niet in behandeling. Teruggaaf van de btw via voormelde procedure is overigens niet mogelijk als hiervoor in de andere EU-lidstaat aangifte omzetbelasting moest worden gedaan. Om het verzoek om teruggaaf te doen, zijn inloggegevens nodig welke (als deze niet eerder zijn toegekend) via een formulier op de website van de Belastingdienst kunnen worden aangevraagd.

Wanneer kunt u een verzoek om teruggaaf van btw doen?

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
– Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
– In het EU-land waar u btw terugvraagt, moet u geen aangifte omzetbelasting doen.
– U moet in het EU-land btw betalen over goederen, diensten of invoer.
– U gebruikt deze door u gekochte goederen en diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.

Doet u een verzoek over een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 50 zijn. Doet u een verzoek over een kwartaal? Dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 400 zijn. U kunt per kalenderjaar meerdere verzoeken doen. Dit kunt u doen als u bijvoorbeeld een aantal facturen vergeten bent in uw kwartaalverzoeken. In uw verzoek vermeldt u dan alleen de facturen die u nog niet hebt verzonden. Het btw-bedrag dat u terugvraagt moet ten minste € 50 zijn.

U kunt geen btw terugvragen als u:
– geen ondernemer bent voor de btw
– uitsluitend vrijgestelde goederen of diensten levert
– ontheffing hebt van administratieve verplichtingen
– onder de landbouwregeling valt

| Alles over BTW terugvragen uit het buitenland | (pdf) 

Deel deze pagina: