Nieuws

Voorstel Gesthuizen maakt handelsregister duidelijker en veiliger

Het wordt voor ondernemers makkelijker en veiliger om zich te registreren in het handelsregister van de Kamers van Koophandel (KvK). De regering neemt een voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen over om te voorkomen dat de KvK's allemaal met verschillende methodes en veiligheidsregels gaan werken.

Gesthuizen De nieuwe Handelsregisterwet verplicht alle ondernemingen om zich eenmalig te laten registreren. Informatie over wie zij zijn, hoe hun bedrijf heet en waar het gevestigd is wordt voor iedereen oproepbaar via het digitale register. De overheid moet hier bovendien zijn informatie vergaren en mag ondernemers niet steeds vragen om die informatie zelf te leveren. Zo wordt hinderlijke bureaucratische rompslomp voor ondernemers voorkomen.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is hier blij mee, maar vond dat het in de nieuwe wet ontbrak aan duidelijkheid over de uitvoering. Zij vreesde dat alle Kamers van Koophandel hun eigen werkwijze en regels zouden gaan ontwikkelen. Ook zou onduidelijk kunnen zijn hoe om te gaan met privacygevoelige informatie. Dat zou tot onduidelijkheid en verminderde veiligheid kunnen leiden. Daarom heeft Gesthuizen namens de SP voorgesteld dat alle Kamers van Koophandel volgens hetzelfde protocol gaan werken. "We willen voorkomen dat in elke regio andere gegevens gevraagd worden of dat gevoelige informatie over ondernemers, die alleen is bestemd voor ambtenaren, op straat komt te liggen.
Daarom wilde de SP een amendement indienen, maar het ministerie was er al snel van overtuigd van ons voorstel verstandig was en neemt onze suggestie nu over."

Bron
Socialistische Partij
Geplaatst op 12 februari 2007