Vrouwelijke ZZP'ers hebben lager inkomen dan mannelijke

Webmagazine, CBS

40% Inkomensverschil tussen ZZP mannen en vrouwen

Of vrouwelijke ZZP'ers nou hoog opgeleid zijn of niet, ze halen een aanzienlijk lager inkomen uit de eigen onderneming dan mannelijke ZZP’ers. Vrouwen werken dan ook vaak in de minder goed betalende sectoren.

Het aantal vrouwelijke ZZP’ers neemt net zo sterk toe als het aantal mannelijke. De verhouding onder de geschatte 750.000 ZZP’ers is ongeveer 250.000 vrouwelijke ZZP’ers tegen 500.000 mannelijke.  Waar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers in 2010 uitkwam op ruim 21.000 euro, verdiende vrouwelijke ZZP’ers zo’n 40% minder. Dit verschil valt niet toe te schrijven aan het feit dat vrouwen minder uren werken. Gerekend naar voltijd werken bedraagt het inkomensverschil nog steeds een derde. Vrouwen werken relatief vaak in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening, terwijl mannen op hun beurt vaker in de bouw en de zakelijke dienstverlening actief zijn. De sectoren waar de vrouwen werkzaam zijn, wordt over het algemeen minder verdiend.

Hoogopgeleide vrouwen onttrekken zich een beetje aan de inkomensongelijkheid. Maar ook bij de hoger opgeleide vrouwelijke zzp’ers is een duidelijk verschil te zien in de verdiensten in een jaar. Het verschil tussen de mannen en de vrouwen in deze categorie is nog zo’n 20%. In de tabel ziet u het inkomen naar opleiding van het CBS.

Deel deze pagina: