VVD: Handelsregisterwet broddelwerk

VVD

VVD-woordvoerder Aptroot heeft gisteren tijdens de plenaire behandeling van de Handelsregisterwet stevige kritiek geuit op het voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken.

De handelsregisterwet (handelregister bij Kamers van Koophandel) voorziet in een register waarbij alle Nederlandse ^ondernemeningen en eenieder die handelt binnen het economisch verkeer (b.v. gemeenten, kerken, huisartsen en verenigingen) in zijn opgenomen.

Aangeslotenen melden zich eenmalig aan door middel van het verstrekken van de gegevens van de onderneming. Hierna kunnen verschillende diensten (zoals de belastingdienst) gebruikmaken van de gegevens die zich allemaal onder één dak bevinden. Op dit moment zijn onder andere zelfstandigen niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze Handelsregisterwet moet leiden tot meer gemak voor de ondernemer en een forse vermindering van de administratieve lasten.

Aptroot is van mening dat het voorliggende wetsvoorstel niet voldoet en vele hiaten laat zien.

1. De verantwoordelijkheid over de basisregistratie is slecht geregeld.

2. Er zijn toch weer allerlei extra registraties nodig zijn voor onder andere publiekrechtelijke rechtspersonen en postbedrijven. Van één definitief basisregister is dus geen sprake.

3. Er is sprake van rechtsongelijkheid voor kleine bedrijven. Alle ingeschreven bij de ^Kamer van Koophandel betalen een jaarlijks bedrag bestaande uit 3 heffingen. Kleine agrarische bedrijven betalen alleen heffing 1 (inschrijving) en niet 2 en 3 (financiering van de ondersteunende en voorlichtingstaak van de ^Kamer van Koophandel).
Andere kleine bedrijven betalen dus 3 heffingen! Dat is ongelijke behandeling en voor de liberalen dus onaanvaardbaar. De VVD wil dat alle eenmanszaken alleen heffing 1 betalen. Aptroot zal hierover een amendement indienen.

Daarnaast heeft de VVD veel andere problemen omdat de uitvoering niet goed is geregeld. Het doel van de wet is goed: Één basisregistratie, dus gegevens hoeven maar één keer te worden aangeleverd. Aptroot:
"Indien de regering de steun wenst van de VVD dan zal de wet fors moeten worden aangepast. Dit rammelende wetsvoorstel kan de VVD niet steunen".

Deel deze pagina: