VVD-PvdA kabinet: Lastig, maar zonder wrijving geen glans

VVD-PvdA kabinet: Lastig, maar zonder wrijving geen glans

De kiezer heeft gesproken, het volk heeft gestemd en VVD en PvdA weten waar ze aan toe zijn. Samen de schouders eronder zetten om tot een daadkrachtig kabinet te komen. Van de tegenstellingen, die voor de verkiezingen tot op het bot uitgevochten zijn, zullen snel de scherpe kantjes (moeten) afgaan. Stichting ZZP Nederland is verheugd dat partijen tot elkaar veroordeeld zijn. De kiezer heeft gesproken en partijen dienen nu te handelen in het belang van het land en niet meer alleen vanuit partijstandpunten. Dat zal wel leiden tot een fikse discussie, het zij zo, maar zonder wrijving geen glans. We zullen even moeten doorpakken.

Ook voor de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) is het van belang dat partijen samen regeren. Het wordt tijd dat er weer gewerkt wordt in het belang van het land! Bij ZZP’ers heerst ook een behoorlijke verdeeldheid over de politieke voorkeur. Gelukkig zijn ZZP’ers door de verkiezingen behoorlijk op de kaart gezet en zijn Politieke ZZP Coryfeeën nu gebonden om samen te werken. Hier zullen ook compromissen gesloten moeten worden door Erik Ziengs van de VVD en Mei Li Vos van de PvdA. De kiezers hebben recht op het terugvinden van hun standpunten, maar regeren doe je nu eenmaal samen. ook als dat minder populaire maatregelen inhoudt.

Stichting ZZP Nederland profileert zich niet met politieke standpunten maar zet zich in voor de 700.000 ZZP’ers. We zullen partijen ondersteunen, oplossingen aandragen maar tegelijkertijd een vinger aan de pols houden. Kritiek alleen is niet voldoende, ook het aandragen van oplossingen hoort daarbij. Kritiek zonder visie is zinloos, dat schiet niet op.

Er is een grondige aanpak van het ZZP stelsel nodig

 • Schijnzelfstandigen en draaideurconstructies
  Schijnzelfstandigheid door draaideurconstructies moet worden bestreden waardoor de tarieven aan de onderkant van de markt weer hersteld kunnen worden. Ook de toestroom van buitenlandse werknemers met ZZP constructies moet een halt worden toegeroepen en gereguleerd.
   
 • Pensioenen
  Pensioenvoorzieningen moeten worden verbeterd, een vrijwillige toetreding tot een pensioenfonds is een optie, maar misschien moeten pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen wel helemaal opnieuw worden uitgevonden.
   
 • Koppelbaaspraktijken
  ZZP Bemiddelaars die zich gedragen als klassieke koppelbazen moeten worden uitgebannen en aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze aanrichten
 • Beroepsverbod opheffen
  Een aantal sectoren waar nu nog voor zelfstandigen een beroepsverbod geldt moeten worden vrijgegeven voor iedereen. Nog steeds worden in sectoren ZZP’ers uitgesloten terwijl er een dringende behoefte is aan flexibel inzetbare vakmensen. Oneigenlijke wetten, Cao’s die voor werknemers bedoeld zijn beperken de mogelijkheden in het beroepsgoederenvervoer, zorg etc.
 • Afschaffen VAR
  De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) dient te verdwijnen. De VAR zorgt voor veel administratieve lasten, biedt geen enkele zekerheid voor zelfstandigen en zorgt voor veel vragen en overlast. Bij de Belastingdienst ziet men geen kans om te controleren en ontstaat willekeur. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst moet voldoende zijn. Daarbij dient gewezen te worden op de risico’s van ondernemer zijn om mensen bewuster te laten kiezen voor het ondernemer worden.
 • Zelfstandigenaftrek en urencriterium kan weg
  De zelfstandigenaftrek kan geheel vervallen en gecompenseerd worden in de MKB-winstvrijstelling. Hierdoor wordt de aftrek afhankelijk van de winst. Hiermee kan de discussie over het urencriterium naar de prullenmand. Dat is een flinke administratieve lastenverlichting voor de zelfstandige en voor de Belastingdienst terwijl de belastingopbrengst hetzelfde blijft.

 

Deel deze pagina: