Wanneer de Poolse ondernemers komen staat nog niet vast

Novum

Het is nog niet duidelijk of de grenzen op 1 mei open gaan voor Polen en andere werknemers uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA) gaat uit van deze datum, zei hij donderdag na een overleg in de Tweede Kamer. Daar werd hij echter niet gesteund door een heel duidelijke meerderheid. "Het wordt nog spannend", zei GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough aan het eind van het overleg.

Veel partijen hadden bezwaren tegen de snelheid waarmee de grens wordt opengesteld. Zij konden aan het eind van het overleg met de minister nog niet zeggen hoe hun fracties gingen stemmen. De Kamerleden brengen in het overleg met hun fracties enkele toezeggingen van Donner over. Dan zullen de fracties hun standpunt bepalen.

Een meerderheid van CDA, PvdA, SP, GroenLinks en SGP wil dat als de grens wordt opengesteld, er goede controle is om de uitbuiting van buitenlandse werknemers te voorkomen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelt dat er ook goed toezicht moet zijn op fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse seizoensarbeiders. Daar zijn de werkgevers van de buitenlandse werknemers verantwoordelijk voor. Toch zijn er nog misstanden. "In Den Haag worden matrassen voor 250 euro per maand verhuurd, in huizen waar twintig mensen tegelijk zitten", zei Ulenbelt.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is tegenstander van de openstelling van de Nederlandse grenzen. Zij is bang dat Nederlandse werknemers werkloos worden door de concurrentie van Polen. Donner weerlegde dat met cijfers waaruit blijkt dat er op dit moment een tekort van tweehonderdduizend werknemers is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Desondanks stelt de PVV volgende week voor om de grenzen niet open te stellen.

Alleen de VVD en D66 zijn zonder voorbehoud voorstander van de opening van de grenzen. Het CDA en de PvdA moeten nog een standpunt bepalen. CDA'er Eddy van Hijum gaat terug naar zijn fractie voor overleg. "Ik moet overleggen met mijn fractie of wij de toezeggingen van minister Donner genoeg vinden." Donner leek zich desondanks geen zorgen te maken over het verzet in de Kamer.

Deel deze pagina: