WAO compensatie schiet zwaar tekort

Socialistische Partij

Het kabinet draait de gevolgen van de onbillijke herkeuring niet volledig terug. Dat blijkt uit de brief die minister Donner aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor mensen die voor 1 juli 1959 zijn geboren zijn de onbillijke herkeuringseisen teruggedraaid. Voor alle anderen en nieuwe arbeidsongeschikten blijven helaas de onbillijke eisen gelden. Maar nu blijkt dat de groep waarvoor ze wel worden teruggedraaid, niet volledig gecompenseerd wordt. Namelijk niet vanaf het moment van verlaging of intrekking van de uitkering, maar pas vanaf 22 februari 2007, de dag dat het kabinet is aangetreden. "Dit is niet sterk en sociaal, maar zwak en asociaal" aldus Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP.

Toen het coalitieakkoord werd gepresenteerd slaakte deze groep WAO-ers een zucht van opluchting. Hun rechten zouden worden hersteld, zo was de verwachting. Ulenbelt: "Maar hoezo dan pas vanaf het aantreden van dit kabinet? Als je onrechtvaardigheid wilt herstellen, doe dat dan vanaf het moment dat deze onrechtvaardigheid is gaan gelden. Dat zal de SP dan ook gaan eisen."

De verhoging van de WAO- en andere arbeidsongeschiktheidsuitkering van 70 naar 75% die in het coalitieakkoord stond, gaat op 1 juli 2007 in. Wie vanaf 2006 volledig arbeidsongeschikt is geworden krijgt 75% van zijn laatste loon. Dat gaat nu ook gelden voor mensen die voor 1993 volledig arbeidsongeschikten zijn verklaard, maar niet voor wie daarna 100% werd afgekeurd. Helaas zullen veel van deze mensen met een lage WAO-uitkering weinig tot niets merken van de verhoging tot 75%. Dat geldt ook voor jonggehandicapten en zelfstandigen met een laag inkomen die arbeidsongeschikt zijn geworden. Door de lichte verhoging van hun bruto-inkomen zullen ze namelijk weer minder huur- en zorgtoeslag krijgen. Juist deze arbeidsongeschikten met een lage uitkering dachten met de verhoging iets beter af te zijn. De SP zal het kabinet vragen de effecten van de verhoging in te onderzoeken en met voorstellen te komen om ook de inkomens van deze volledig arbeidsongeschikten te verbeteren.
Deel deze pagina: