WAO herkeuring moet stoppen

WAO Café
Fel protest verwacht op 21 maart
’Stop de Herkeuringen’ is een actiecomité dat is opgericht om de financiële slachting onder de WAO-ers en de stilte rond de herbeoordelingen tegen te gaan”, aldus het actiecomité. Op 21 maart wordt hiertegen gedemonstreerd in Den Haag.

Het pamflet van ‘Stop de herkeuringen’ laat weinig aan de verbeelding over. “We kunnen niet langer stil blijven, niet langer toekijken en niet langer over ons heen laten lopen,” staat er in vet gedrukt. Volgens het actiecomité is er genoeg reden tot onvrede: ”De herkeuringen zijn onmenselijk, onzorgvuldig, ondeskundig en willekeurig.”

Nieuw Regeerakkoord opluchting
Het nieuwe regeerakkoord is volgens het actiecomité voor 100.000 WAO’ers (45+) een opluchting en voor 100.000 WAO’ers (geboren na 1 juli 1959) een ramp: voor hen zullen de herkeuringen leiden tot verlaging of geheel verlies van de uitkering. Van ruim 46.000 WAO’ers is na de herbeoordeling de uitkering verlaagd of ingetrokken. Dat is de helft van het aantal mensen dat tot nu toe de herbeoordeling heeft ondergaan. De groep die nu zonder WAO-uitkering zit is tweemaal zo groot als de groep met een verlaagde uitkering.

Deze mensen zijn radeloos, aldus het comité. De regering stelt werk boven een uitkering, maar de werkelijkheid is dat van de herbeoordeelden slechts 3400 mensen een baan hebben gevonden. Ook voor de toekomstige arbeidsongeschikten is het regeerakkoord een ramp. Wie na twee jaar het werk niet heeft hervat, wordt gekeurd volgens dezelfde onbillijke eisen om vast te stellen of er recht is op een arbeidsongeschiktheid volgens de WIA.

Eisen WAO-ers
Volgens het comité zou het overgrote deel van de WAO’ers graag willen werken, maar moet hun gezondheidstoestand dat wel toelaten. En daarbij moeten werkgevers bereid zijn ze aan te nemen. Dat is niet vaak zo. Daarom leiden de herbeoordelingen vooral tot slachtoffers.

21 maart wordt er in Den Haag geprotesteerd tegen deze manier van herkeuren. Via stopdeherkeuring@gmail.com kun je je hiervoor aanmelden.
De eisen van de demonstranten zijn:
* het terugdraaien van de herkeuringen voor iedereen
* de keuringseisen voor WAO en WIA moeten worden bijgeschaafd
* geen leeftijd- of ziektedisciminatie
* en een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering door het UWV.“

De demonstratie duurt ongeveer 2 uur, op http://www.stopdeherkeuringen.punt.nl/ is meer informatie te vinden over deze demonstratie.

Deel deze pagina: