WAO speelbal van politiek en mensen met uitkering de dupe

StartBedrijf.nl

WAO speelbal van politiek en mensen met uitkering de dupe

Het zijn verwarde tijden voor mensen met een WAO uitkering. Jarenlang worden ze heen en weer geslingerd tussen wel- of niet een uitkering te ontvangen. In het verleden was de WAO een toevluchtsoord voor mensen die niet mee konden komen in het arbeidsproces. Daarin is terecht verandering in gekomen.

Vervolgens komt het UWV met een strengere herkeuring waardoor veel mensen hun recht op een uitkering geheel of gedeeltelijk verliezen. Een hoop ellende binnen de muren van een WAO gezin, die toch al niet echt vrolijk waren met stijgende prijzen en dalende uitkeringen.

Veel protest is er geweest tegen de herkeuringen. Second opinions werden hoopvol aangevraagd en vervolgens bleef het resultaat vaak hetzelfde: uw WAO uitkering wordt stopgezet. Begin dit jaar heeft de vorige regering nog geprobeerd wat punten te scoren door mensen boven 45 jaar niet voor een herkeuring op te roepen. Mensen die al herkeurd waren vielen buiten de regeling, anderen kregen weer hoop op rustiger tijden.

Inmiddels heeft minister Donner uit naam van het kabinet maatregelen genomen om mensen die tussen wal en schip vallen te voorzien van een tijdelijke aanvulling. Mensen worden weer hoopvol en het nieuwe kabinet scoort, vervolgens ontstaat weer een nieuwe periode van onzekerheid, wat als ik na een jaar nog geen werk heb, gaan we dan naar de sociale dienst?

Kortom, het kabinet doet het leuk, maar hadden dezelfde mensen die nu weer in de politiek zitten niet in één keer een goede beslissing kunnen nemen? Dit had veel onzekerheid weggenomen bij mensen die het hard nodig hebben. We zijn benieuwd wat de volgende maatregel gaat worden.

Deel deze pagina: