Wat betekent de nieuwe spamwetgeving voor de ZZP´er

OPTA

Per 1 oktober gaat de nieuwe anti-SPAM-wetgeving in Nederland in. Wat heeft dit voor invloed voor de ZZP´er? Allereerst is natuurlijk van belang wat het eigenlijk inhoudt. Volgens de Telecommunicatiewet (artikel 11.7) is het verboden om zonder toestemming ongevraagd elektronische berichten ( sms., mms, e-mail, berichten op sociale netwerksites e.d.), faxen en berichten op gegenereerd door een automatisch oproepsysteem met een commerciële, charitatieve of ideële inhoud te versturen. Tevens dienen alle berichten (verstuurd met of zonder toestemming) een afmeldmogelijkheid te bieden en een afzender te noemen. Eerder gold de wet alleen voor berichten aan natuurlijke personen. Per 1 oktober gaat de wet ook op voor het sturen van spam aan bedrijven.

Hieronder volgen puntsgewijs enkele antwoorden op de vragen die de nieuwe wet met zich meebrengt:

  • Welke soorten spam zijn er? Als het bericht één van de volgende kenmerken heeft, en zonder toestemming is verzonden, is het volgens de wet spam. Commercieel; berichten die proberen een product of dienst te verkopen. Ook het indirect promoten van een bedrijf is commercieel. Charitatief: bijvoorbeeld goede doelen die u vragen om een bijdrage. Ideëel: berichten van bijv. vakbonden of politieke partijen die u een denkbeeld willen voorleggen of aandacht vragen voor een ideaal of overtuiging.
  • Stuur je berichten naar het buitenland, dan ben je gehouden aan de wetgeving die geldt in het betreffende land.
  • Een bericht is geen spam al er toestemming is gegeven, te zien is van wie een bericht afkomstig is en de ontvanger zichzelf kan afmelden voor het ontvangen van de berichten.
  • (oud-)klanten die u eerder een product of dienst heeft verkocht hoeft u niet om toestemming te vragen als u een soortgelijk dienst of product aanbiedt. Wat soortgelijk is wordt per geval bekeken. Als u bijvoorbeeld iemand een kopieerapparaat hebt verkocht en u stuurt deze relatie daarna een aanbieding voor papier en toner , dan is dat geen spam. Stuurt u de klant een bericht over boeken, dan kan dat als spam worden aangemerkt.
  • Heeft een potentiële klant slechts informatie opgevraagd, dan bestaat er nog geen klantrelatie en mag zonder expliciete toestemming geen berichten worden verstuurd, wel natuurlijk de gevraagde informatie.
  • Het is verboden om op de verzendknop te drukken en zo spam te versturen. Zo iemand heet een verzender. Maar het is ook verboden om opdracht te geven om spam te versturen. Iemand die opdracht geeft, is ook een verzender.
  • Aangekochte adressenbestanden waarbij niet vooraf door de geadresseerden toestemming is verleend om berichten toe te sturen kunnen niet worden gebruikt, omdat zending van berichten dan wordt opgevat als spam.
  • De verzender van berichten moet altijd kunnen aantonen dat de ontvanger voorafgaande toestemming aan hem/haar heeft gegeven. Hiervoor moet de verzender dus het bewijs bewaren.

 

 

Deel deze pagina: