Weer starters vanuit ww beboet voor fraude

FNVzzp, ZZP Nederland

Het verhaal speelt al langer, toch is ZZP Nederland onlangs weer gebeld door een verbolgen starter die is begonnen vanuit de WW-uitkering. Het UWV controleert en beboet namelijk startende ondernemers die vanuit de WW zijn begonnen. De boetes worden opgelegd omdat de starters voor de Belastingdienst hebben opgegeven dat ze meer dan 1225 uren hebben gewerkt in een jaar. Zo komen zij in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Op de urenstaatjes die bij het UWV worden ingeleverd staat opgeteld na een jaar echter lang geen 1225 uur. Fraude dus, zo concludeert het UWV

Kortzichtig
Volgens het UWV hebben startende ondernemers de dienst voor 8,6 miljoen euro belazerd. Wat het UWV er niet bij zegt is dat zij zelf ernstig tekort zijn geschoten in de informatievoorziening. Het bleek dat bij de werkbriefjes die bij het UWV moesten worden ingeleverd, niet alleen de declarabele uren moesten worden ingevuld, maar het totaal van de duur van alle werkzaamheden. Net als bij de belastingdienst moest men dus de tijd die wordt besteed aan acquisitie, administratie, reistijd of netwerken ook meetellen. Dit is nooit duidelijk geworden.
 
Mosterd na de maaltijd
Momenteel worden startende ondernemers wel goed voorgelicht, maar voor vele zelfstandigen die voor 2007 zijn begonnen is dat mosterd na de maaltijd. Zij moeten van het UWV het te veel geclaimde geld aan aftrek alsnog terugbetalen. Dit betekent voor veel zelfstandigen na een jaar of twee, drie een eigen bedrijf te hebben gerund alsnog de doodsteek. Erg wrang gezien het feit dat de overheid het ondernemerschap op dit moment juist wil promoten.
 
Hand in eigen boezem
Het UWV geeft toe in een aantal gevallen zelf de veroorzaker van de onwetendheid te zijn geweest. Dit leidt echter niet tot een stop van de vervolging van de ´fraudeurs´. Elk filiaal van het UWV gaat op geheel eigen wijze om met deze situatie. Het UWV weigert vooralsnog om toe te geven dat er structureel iets niet klopt aan de fraude-opsporing. Volgens het UWV gaat het om individuele gevallen en konden starters al eerder weten wat de regels waren.

Deel deze pagina: