Werkgevers AWVN willen ZZP’ers verplicht verzekeren!

Stichting ZZP Nederland

Willen werkgevers ZZP’ers veranderen in werknemer zonder contract?

De AWVN presenteert vandaag (13-10) een plan aan minister-president Rutte waarin zij aangeven dat ZZP’ers verplicht moeten deelnemen aan een pensioenfonds, verplicht tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd moeten worden en dat er een WW voor ZZP’ers ontwikkeld moet worden. Met deze plannen wil de AWVN ZZP’ers dezelfde sociale rechten en plichten geven als mensen in loondienst. Het lijkt er dus op dat de AWVN ZZP’ers als werknemers wil beschouwen en niet als ondernemers. Dat gaat te ver vindt Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger van ca. 35.000 zelfstandigen. “We moeten ZZP’ers niet gaan betuttelen alsof ze werknemer zijn”.

De AWVN heeft als werkgeversorganisatie met enkele werknemersorganisaties en wetenschappers dit plan bedacht zonder ook maar één moment te overleggen met de groep die het aangaat: de ZZP’ers. Dat is jammer en daar zie je ook het resultaat van in het manifest: te ver van de werkelijkheid en zonder de feitelijke oorzaken te willen zien of te willen benoemen.

WW-regeling voor zelfstandigen?

Een WW-regeling voor zelfstandigen is een onmogelijke opgave. Je kunt niet vaststellen of een ZZP’ers werkloos is, je kunt hooguit vaststellen of een ZZP’er zonder inkomen zit, daar is de Wet werk en bijstand voor. Bovendien hebben de meeste zelfstandigen er zelf voor gekozen om voor eigen rekening en risico zaken te doen, daar hoort ook bij dat er tijden zijn waarin er minder aanbod van opdrachten is.

Mensen die er niet voor gekozen hebben om zelfstandig ondernemer te worden zijn vrijwel altijd door opdrachtgevers verleidt om op een listige constructie toch aan het werk te kunnen. Dat heeft een andere oorzaak die bij de bron aangepakt moeten worden en niet met een lapmiddel als een WW-uitkering voor ZZP’ers.

Werkgevers vinden de arbeidsrisico’s voor het aannemen van personeel te groot, evenals de kosten die werkgevers bovenop het brutoloon moeten betalen. Werkgevers willen een meer flexibele schil om die in te kunnen zetten bij drukke perioden binnen het bedrijf. De nieuwe Wet werk en zekerheid, waardoor men personeel na twee termijnen (in plaats van drie) in vaste dienst moet nemen, heeft hoofdzakelijk tot resultaat dat er meer flexwerkers weer worden aangenomen die na twee contracten weer vervangen worden. Het zou beter zijn om eens serieus na te denken over een soepeler regeling voor het aannemen van mensen in loondienst.

Arbeidsongeschiktheid ook verplicht verzekeren?

In het manifest van de AWVN wordt gepleit voor een basisregeling die iedere werkende voorziet in een uitkering tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat kan alleen als er een verplichte regeling komt. In het verleden was er de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen). Dat is uitgelopen op een groot fiasco, zelfstandigen hebben forse premies betaald voor de WAZ en uiteindelijk bleek de regeling niet haalbaar. Feit is wel dat de premies voor arbeidsongeschiktheid erg hoog zijn en dat veel ouderen, mensen met een zwaar beroep of mensen met een medisch verleden niet verzekerd kunnen worden. Stichting ZZP Nederland werkt graag mee aan de discussie om een betere regeling te bedenken.

Verplichte pensioenregeling, ook voor ZZP’ers?

In hetzelfde rapport geeft de AWVN ook aan dat er een verplichting moet komen voor een pensioenregeling. Daar is Stichting ZZP Nederland geen voorstander van. Met ingang van 1 januari 2015 start een ZZP-pensioenregeling met kenmerken die bij zelfstandigen passen: een flexibele inleg, een flexibele uitkeringsduur en een laag kosten niveau. Deelname aan deze pensioenregeling is op vrijwillige basis, zoals dat past bij zelfstandigen.

Deel deze pagina: