Werknemer vraagt vaker uitkering dan ZZP'er

Johan Marrink - ZZP Nederland

Groot deel beroepsbevolking heeft een uitkering

Nederland telt 7.863.000 mensen die gerekend worden tot de beroepsbevolking. Hiervan is 672.000 werkloos, ontvangen er 442.000 een WW uitkering, 481.000 een bijstandsuitkering en nog eens 819.000 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Samen maakt dat 1.742.000 uitkeringen. Dat is ca. 22% van de werkzame beroepsbevolking. Een groot deel van de werknemers is ontevreden met hun werk, hun inkomen en hun arbeidsomstandigheden.

Zelfstandigen zorgen voor hun eigen inkomen

Het hoge aantal mensen met een uitkering staat in schril contrast met de zelfstandigen die als ondernemer in hun eigen inkomen voorzien. Nederland telt volgens het CBS 806.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Van de 806.000 zelfstandigen ontvangen er 3.130 een uitkering op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Jaarlijks gaan ca. 7.000 zelfstandigen failliet en belanden in de reguliere Wet Werk en bijstand. De meeste zelfstandigen zijn zeer tevreden met hun bestaan als zelfstandige, ook de 15% zelfstandigen met een laag inkomen. Slechts 6% van de ZZP’ers overweegt dan ook om weer in loondienst te gaan als ze de kans krijgen.

Gedwongen zelfstandigen, onzin

Het klopt dat een deel van de startende zelfstandigen een eigen bedrijf is begonnen omdat ze anders niet aan de slag kwamen. Deze mensen worden tegenwoordig weggezet als 'gedwongen zelfstandigen'. Dat is natuurlijk kortzichtig. Als deze mensen er niet voor hadden gekozen om in hun eigen inkomen te voorzien hadden ze nog steeds een beroep gedaan op de WW of op de bijstand. Beschouw daarom de startende ondernemers als mensen die liever voor eigen rekening en risico werken dan dat ze in een uitkeringssituatie blijven hangen.

Klopjacht op zelfstandigen

Op dit moment is het kabinet druk doende een klopjacht te organiseren op zelfstandigen. Er is sprake van het afschaffen van diverse fiscale aftrekposten, omdat die volgens deskundigen een aanzuigende werking zouden hebben op starters. Volgens wetenschappelijk onderzoek is echter veelal niet het inkomen de belangrijkste drijfveer van zelfstandigen, maar het plezier in het werk. Maar zelfs als men zou starten om fiscale redenen moeten we dat dan afremmen, is het dan beter om deze mensen een uitkering te blijven betalen?

Overheid heeft geen idee hoeveel schijnconstructies er zijn

Stokpaardje van het kabinet is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Helaas heeft men geen enkel idee hoeveel zelfstandigen deel uit maken van schijnconstructies. Schattingen van overheidsonderzoeken lopen uiteen tussen 2 en 14%. Daar wil het kabinet beleid op vormen door zelfstandigen en opdrachtgevers op te zadelen met hoge administratieve lasten via een webmodule.

Ondertussen sluiten kabinet en de overheid blijkbaar de ogen voor overduidelijke schijnconstructies zoals in de pakketdienst en zelfs bij de eigen ministeries. Bij bepaalde departementen werken jarenlang mensen in een schijnconstructie als zelfstandige. Compleet met gezagsverhouding die ook nog eens door detachering tot stand komt. Schijnconstructies pur sang.

Oproep aan kabinet

Het kabinet mag zich gelukkig prijzen met deze groep mensen die in hun eigen inkomen voorziet en dat met plezier doet. De 85% met een goed inkomen betaalt keurig inkomstenbelasting en zorgt voor een grote bijdrage bij de Btw-heffing. Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om met realiteitszin te kijken naar de omstandigheden en geen generieke maatregelen te bedenken die voortkomen uit negatieve emoties zoals die in de pers graag breed uitgemeten worden. 

 

Deel deze pagina: