Werknemers met leaseauto zijn niet meer heilig

Zibb.nl

Leaseautorijders zijn niet langer meer heilig. Als zij zelf niet zorgen voor een goed onderhoud van de leaseauto en er dan schade ontstaat, dan is niet de werkgever maar de werknemer verantwoordelijk. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de rechter in Den Bosch.

Wettelijk
In het Burgerlijk Wetboek is een wet opgenomen die een werknemer niet aansprakelijk stelt voor schade die ontstaat aan een leaseauto (artikel 7:661) Als de werknemer roekeloos gedrag vertoont of opzettelijk schade berokkent dan is hij wel aansprakelijk.

Betalen

Een werknemer die 28.000 km had gereden en geen onderhoud had laten plegen aan zijn auto werd door de rechtbank in en Bosch toch schuldig bevonden. Eerder werd hij door de kantonrechter niet schuldig bevonden aan de schade aan zijn auto. De rechtbank vond dat de medewerker wist dat hij verplicht was om zelf voor een servicebeurt te zorgen. Door hierin te verzaken, nam de werknemer bewust het risico van schade aan de auto, aldus de rechtbank. De rechtbank veroordeelde de man tot vergoeding van de schade aan de auto en de proceskosten.

Deel deze pagina: