Winkeliers willen betere subsidie op roetfilters vrachtauto´s

Platform Detailhandel Nederland

Het Platform Detailhandel Nederland is zeer verontrust over het plan van VROM om de subsidie op roetfilters voor vrachtauto's te verlagen. Winkeliers worden hierdoor onverwacht met extra kosten geconfronteerd. Deze kosten kunnen in sommige gevallen zelfs leiden tot faillissement.

Een roetfilter is noodzakelijk voor vrachtauto's die niet aan de nieuwste richtlijnen voor uitstoot van uitlaatgassen voldoen, en zonder roetfilter mag men in Nederland de grote steden niet meer in om te bevoorraden.

Op dit moment kan op de meeste roetfilters 50% subsidie worden verkregen. Een roetfilter kost dan nog altijd rond de € 3000,-. Daarbij opgeteld de tijd dat de vrachtauto in de garage staat, en de loonkosten voor het inbouwen van de filter is een ondernemer ongeveer € 5000, - kwijt. Met het verlagen van de subsidie zal dit bedrag aan extra kosten toenemen.

Al na enkele maanden is de subsidiepot leeg, terwijl nog niet de helft van de vrachtauto's die een filter nodig hebben gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling. Tel daarbij op alle bestelbussen en personenauto's die ook aanspraak kunnen maken op de subsidie, en het wordt duidelijk dat de subsidiepot moet worden aangevuld.

VROM zal de subsidiepot aanvullen, maar dit is niet toereikend, daarom wil VROM de individuele subsidie omlaag brengen. Zelfs dan is het totale subsidiebedrag ontoereikend om alle oude auto's van een roetfilter te voorzien.

Het Platform Detailhandel Nederland vindt dat de subsidie van VROM voor roetfilters geen plafond mag hebben. Iedereen die wil, moet er gebruik van kunnen maken zonder zich zorgen te maken of er wel voldoende geld is. Bovendien moet de subsidie de volledige kosten van de filter dekken.
Deel deze pagina: