Winstbelasting omlaag

ANP

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) wil in de tweede helft van deze kabinetsperiode de winstbelasting voor bedrijven verder verlagen dan in het regeerakkoord is afgesproken. Ook de inkomstenbelasting gaat wat hem betreft omlaag.

Hij wil dat betalen door de belasting op milieuvervuiling verder te verhogen. De CDA-bewindsman zegt dat dinsdag in interviews in Het Financieele Dagblad en De Telegraaf. 'Vanaf 2009 ligt het in mijn ambitie om de belasting op arbeid en winst verder te verlagen', zegt hij in Het Financieele Dagblad. Hij spreekt over 'nieuwe maatregelen die voortborduren op het coalitieakkoord'.

Hogere milieubelasting
Het vorige kabinet verlaagde de vennootsschapsbelasting van 29,6 naar naar 25,5 procent. De Jager denkt aan een nieuwe verlaging met ongeveer een procent. De inkomstenbelasting in de eerste schijf zou met een half procent omlaag kunnen.

Met hoeveel de milieubelastingen omhoog moeten om dit mogelijk te maken, zegt de staatssecretaris nog niet precies te weten. Maar het moet gaan om de orde van grootte van ruim 1 miljard euro. In 2008 gaan de belastingen op milieuvervuilende activiteiten, zoals vliegtickets, milieu-onvriendelijke auto's en verpakkingen al met zo'n 1,1 miljard omhoog.


Deel deze pagina: