Zeer zwak onderzoek Panteia over armoede ZZP’ers

Stichting ZZP nederland

ZZP'ers hebben kans op laag inkomen
Panteia heeft een onderzoek gepubliceerd over lage inkomens van kleine ondernemers zoals Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Het onderzoek is getypeerd als een exploratief (verkennend) onderzoek, maar geeft een duidelijke stelling weer. “Ondernemers hebben een verhoogde kans op een laag inkomen”.

In het rapport is sprake van een verlaagd inkomen van 12% van de huishoudens die van een inkomen als zelfstandige moeten leven. (Dit percentage komt overeen met het beeld van alle inwoners van Nederland – CBS 2010). Daarnaast vermeldt het rapport dat startende ondernemers een laag inkomen hebben. 6 tot 7 procent van alle zelfstandigen hebben te maken met een structureel laag inkomen. Dat zijn cijfers die hard binnenkomen en waar de pers weer gretig op zal inspringen.

Zeer zwak onderzoek

Stichting ZZP Nederland heeft ernstige twijfels bij de totstandkoming van het onderzoek. Het verkennend onderzoek is voornamelijk gebaseerd op een theoretische benadering uit oude rapporten van 2004 t/m 2009. “Om het onderzoek een specifieker beeld te geven” heeft Panteia nog zeven telefonische interviews gehouden met administratiekantoren en met één medewerker van een bank.

ZZP Nederland: Natuurlijk hebben ondernemers een kans op een verlaagd inkomen. “Ondernemen is zaken doen voor eigen rekening en risico” en in economisch slechtere tijden zal daar ook een inkomensrisico bij horen. Iedere ondernemer weet dat en houdt daar rekening mee. Dat starters een lage inkomen hebben hoeft niet onderzocht te worden, dat staat bij voorbaat vast. Bij het starten van een onderneming maak je in eerste instantie kosten, ondernemers noemen dat investeren. Uiteraard ligt het in de bedoeling om deze aanvangskosten terug te verdienen, maar er zijn weinig ondernemers die dat in de eerste jaren volledig lukt. Verder is het rapport een samenraapsel van oude publicaties.

Reactie Panteia

In een reactie bij monde van Paul Vroon laat Panteia weten dat het rapport niet stigmatiserend bedoeld is en dat het onderzoek slechts verkennend was. De onderzoeksresultaten zijn verantwoord bijeengebracht, inkomens zijn berekend op harde cijfers van totale huishoudinkomens. “Ik hoop niet dat dit tot verkeerde reacties gaat leiden waardoor de ZZP’ers in een negatief daglicht gesteld gaan worden, want dat is absoluut niet de bedoeling”.

Tijd voor representatief onderzoek

Het onderzoek is gesubsidieerd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Stichting ZZP Nederland daagt het Ministerie El&I en Panteia uit om samen een representatief onderzoek te doen over de inkomens van zelfstandigen… 

Link: | rapport EIM Panteia | download PDF

Deel deze pagina: