Zelfstandigen erg gehecht aan vrij ondernemerschap

Ernst and young

De concurrentie tussen dealers en vrije garages neemt de komende jaren verder toe. Belangrijke redenen hiervoor zijn de stijgende onderhoudsintervallen van jongere auto's, leasemaatschappijen die steeds grotere onderhoudsvolumes gaan sturen en betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van technische informatie en diagnoseapparatuur. De consument krijgt meer keuze voor zijn auto-onderhoud en de partij die het beste weet in te spelen op consumentenwensen is de winnaar van de toekomst. Een en ander blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Ernst & Young onder importeurs, grossiers en garages.
Het inspelen op consumentenwensen is cruciaal. Zowel importeurs, grossiers (43%) als garages (61%) geven aan dat de partij die de meeste grip op de consument heeft het zogenaamde onafhankelijke kanaal in de toekomst zal regisseren. Tegelijkertijd wordt de consument ongrijpbaarder. Onder invloed van Internet zijn consumenten beter geïnformeerd, prijsbewuster en minder loyaal. Partijen die door middel van concepten en formules de kritische consument het beste bedienen hebben in de toekomst het meeste succes.

Voortouw
Volgens Michiel de Vries, adviseur bij Ernst & Young, zijn het traditioneel de onderdelenfabrikanten en -importeurs die het voortouw nemen bij het ontwikkelen van concepten en formules voor het garagebedrijf. Toch richten deze partijen zich in de komende jaren volop op de consument. Voor een importeur is dat de klant van de klant van de klant. 'We zullen de komende tijd veel nieuwe initiatieven zien van fabrikanten en importeurs om hun grip op de consument en daarmee ook de garage en grossier te verstevigen. Ook de garagist beseft dat samenwerking een belangrijk voordeel is in hun concurrentie met dealers'.
Universele garages verwachten inderdaad dat concept- en formulevorming sterk toeneemt.
Bijna 80% geeft aan te verwachten dat het aantal aangesloten garages de komende jaren fors zal stijgen. Redenen hiervoor zijn het voeren van gezamenlijke marketing, het verkrijgen van een sterke merknaam het verkrijgen van technische informatie en het behalen van schaalvoordelen. Toch overweegt maar 13% van de garages zich aan te sluiten bij een keten of formule. Volgens Michiel de Vries komt dit doordat garages het zelfstandig ondernemerschap zo min mogelijk willen laten inperken. 'Importeurs die garages de komende jaren willen binden kunnen het beste investeren in soffranchise formules en concepten, waarbij de garage ondersteuning wordt geboden, zonder dat dit ten koste gaat van de zelfstandigheid.'
Kijkend naar de toekomst verwacht Ernst & Young dat conceptvorming en samenwerking in de keten toeneemt. Om vrije garages te kunnen binden voldoen hardfranchise concepten maar ten delen. Michiel de Vries: 'Wij denken dat hardfranchise formules de komende jaren populairder zullen zijn onder dealers, dan onder universele garagebedrijven.'

Deel deze pagina: