Zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers alsnog afschaffen?

FD - ZZP Nederland

Wiebes in Financieel Dagblad over verdwijnen zelfstandigenaftrek

Hoewel er met geen woord over gerept werd in de Miljoenennota zegt staatssecretaris Wiebes in het Financieel Dagblad serieus te gaan kijken naar de zelfstandigenaftrek. Volgens Wiebes is de zelfstandigenaftrek onderwerp van onderzoek tussen de verschillende ministeries.

Wiebes doelt hiermee op het Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) dat gaande is. Wiebes: “Het gaat hier niet om zelfstandig ondernemers zwaarder te belasten, maar om ondernemerschap te bevorderen. De zelfstandigenaftrek bevordert nu geen doorgroei, het belemmert. Ik ben vastberaden om doorgroei te bevorderen.”

Stichting ZZP Nederland vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en welke maatregelen hiervoor in de plaats komen. Het simpelweg afschaffen van de zelfstandigenaftrek zal voor veel ZZP’ers met een lage jaarwinst wel eens de druppel kunnen zijn om te stoppen als zelfstandige. Wat dat betreft werkt het afschaffen van de zelfstandigenaftrek niet tot doorgroei maar zal het leiden tot problemen voor de lage inkomens.

Da het belastingstelsel wel eens gemoderniseerd mag worden heeft duidelijke steun van ZZP Nederland, er bestaat een wirwar aan regelingen, toeslagen, aftrekposten en uitzonderingen. Maar dan wel met een beleid dat er op gericht is om zelfstandigen te blijven stimuleren in ondernemerschap en niet te bestraffen voor hun initiatief om zelfstandig in een inkomen te voorzien.

Deel deze pagina: