Zelfstandigenaftrek ZZP behouden na herziening belastingstelsel

Diverse partijen pleiten voor handhaving zelfstandigenaftrek

Volgens een artikel in het Financieel Dagblad blijft de zelfstandigenaftrek voorlopig bestaan. Ook na de herziening van het belastingstelsel zal de zelfstandigenaftrek voor ondernemers/ZZP’ers mogelijk zijn. Dat zeggen PvdA en VVD: 'Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde'.

Eerder nog ging de discussie over de vele fiscale voordelen die ondernemers hebben ten opzichte van werknemers, waardoor veel minder belasting betaalt hoeft te worden door ondernemers. Een rekensom van het Financieel Dagblad wijst uit dat ondernemers over 24.000 euro winst maar 8% belasting betalen, terwijl werknemers voor dat bedrag 24% afdragen aan premies en belastingen.

Meer ZZP’ers
De politiek houdt het aantal ZZP’ers nauwlettend in het oog. Er zijn partijen die vinden dat te veel ZZP’ers niet goed is voor de economie omdat die het sociale stelsel uithollen. ZZP’ers betalen immers over de eerste 24.000 euro maar 8% belasting. De groei van het aantal ZZP’ers houdt aan. Getallen (afhankelijk van de definitie van een ZZP’er) praten van 800.000 tot een miljoen ZZP’ers. 12% van alle werkenden is inmiddels ZZP’er. Ter vergelijking: tien jaar geleden was dit nog 8%.

Aanzuigende werking
Volgens een onderzoek van het CPB zou het belastingvoordeel voor ondernemerschap de keuze voor het ondernemerschap versterken. Niet omdat men geloof heeft in eigen kunnen als ondernemer, maar juist vanwege de belastingvoordelen worden velen ondernemer aldus het CPB. Het CPB vindt de zelfstandigenaftrek te algemeen, omdat er maar weinig ZZP’ers zijn die zorgen voor extra werkgelegenheid.

Commentaar ZZP Nederland
De discussie gaat constant over de voordelen van het ondernemerschap. Een ondernemer hoeft veel minder belasting te betalen. Dat klopt (tot op zekere hoogte van de winst), maar er wordt nooit goed gekeken naar wat de ZZP’ers er voor op moeten geven. Ze hebben geen enkele zekerheid, want lopen constant ondernemersrisico. Ze kunnen niet worden uitbetaald door de opdrachtgever, worden niet doorbetaald bij ziekte, vallen niet terug in de WW maar in de BBZ of de WWB. Daarnaast moeten wel extra kosten worden gemaakt voor verzekeringen, pensioen en leidt de onzekere toekomst tot veel problemen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek of krediet.

Hoeveel gaat het de gemeenschap kosten als de zelfstandigenaftrek komt te vervallen en daardoor vele ZZP’ers, die zich nu nog wel redden, in de financiële problemen komen en een uitkering moeten aanvragen? Of zal de overheid denken, dan is het ons probleem niet meer maar die van de gemeenten die de uitkeringen moeten betalen?

| Wat is de zelfstandigenaftrek? |

Deel deze pagina: