Nieuws

Zelfstandigenforum organiseert bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt en presenteert manifest

De regering wil (opnieuw) maatregelen treffen, die de belangen van zelfstandigen dwarsbomen. In het pas afgesloten pensioenakkoord is een AOV-plicht voor zelfstandigen opgenomen. Er wordt gesproken over cao-afspraken voor zzp’ers. Er is een beweging gaande, die zelfstandigen in hun ondernemen wil beperken. Dat kan en moet anders.

Zelfstandigen bundelen krachten

Zelfstandigenorganisaties PZO en stichting ZZP Nederland bundelen hun krachten in het Zelfstandigenforum. Zelfstandigen willen niet afwachten, wat er over hen wordt beslist, maar vormen samen de voorhoede van de moderne arbeidsmarkt met een eigen positie voor zelfstandige ondernemers door initiatief te nemen. Daarbij is ook jouw inbreng van groot belang.

Manifest Moderne Arbeidsmarkt

Het manifest vertolkt de standpunten uit recente achterbanraadplegingen van de zzp-organisaties. Het gaat over jouw positie als bewust zelfstandig ondernemer, rechtszekerheid voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Het gaat over bestendig en gezond ondernemerschap en de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot inkomensrisico’s. De overheid dient ondernemers te stimuleren en niet met allerlei beperkende maatregelen lastig te vallen.

Presentatiebijeenkomst in Den Haag

Wij presenteren ons Manifest Moderne Arbeidsmarkt aan vertegenwoordigers van de politiek en betrokken maatschappelijke organisaties. Een panel van politici en arbeidsmarktanalisten zal commentaar geven op onze visie en de daarbij behorende voorstellen. Het manifest zal tijdens de bijeenkomst worden aangeboden aan de betrokken ministeries en organisaties. Onder andere de heer Hans Borstlap van de commissie Regulering van Werk zal het manifest in ontvangst.

Aanmelden

Het Zelfstandigenforum roept zelfstandig ondernemers op om het belang van de zelfstandigen te ondersteunen door actief deel te nemen aan de bijeenkomst op woensdagavond 11 september in Den Haag. 

Let op:  we hebben helaas beperkte ruimte, er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kan via deze link

Bron
Zelfstandigenforum
Geplaatst op 15 augustus 2019