Zelfstandigenloket Lelystad regelt microkrediet voor starters

Gemeente Lelystad

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het ondernemen vanuit een werkloosheidssituatie voor meer doelgroepen toegankelijk maken en de financiering via banken laten verlopen.

Flevoland is een van de drie regio’s waar de pilot start. Het ZelfstandigenLoket Flevoland coördineert de aanvragen. Het ZelfstandigenLoket is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland en coördineert de financiering voor starters met een uitkering. De gemeente Lelystad is hierin uitvoeringsgemeente.
Borgstelling
De pilot houdt in dat starters een beroep kunnen doen op een borgstelling van de overheid (SZW) voor het verkrijgen van een krediet bij een bank of regionale kredietbank. Uit recent onderzoek blijkt dat starters vanuit een bijstandsuitkering het minstens zo goed doen als overige starters. Zon 70% van de ondernemingen bestaat nog na drie jaar.

Uitvoering
De pilot start per 1 juli in de drie regio’s Leeuwarden, Rotterdam en Flevoland. Aanvragen voor deze regeling in Flevoland kunnen worden ingediend bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Een ondernemingsplan is hierbij noodzakelijk. De pilot is dan ook in samenwerking met de Kamer van Koophandel Flevoland, die de ondernemers verder helpen met het schrijven van zon ondernemingsplan.

Begeleiding
Het plan wordt getoetst op levensvatbaarheid en er wordt begeleiding na de start voor de ondernemer georganiseerd. Indien een uitkering via het ^UWV wordt ontvangen, vindt er afstemming met de re-integratiecoach plaats. De hoogte van de borgstelling bedraagt maximaal 31.502,-- per starter.

Senter Novem geeft namens SZW de borgstelling af. Met deze verklaring kan de starter naar een deelnemende bank in de regio om het krediet aan te vragen. Eventueel wordt uitgeweken naar de regionale kredietbank.


Deel deze pagina: