Zelstandigen krijgen geen zelstandigenaftrek bij ziekte

Salarisnet/hof Amsterdam, 21 maart 2007, nr. 05/01084

Zelfstandigenaftrek is een van de belangrijkste aftrekposten voor ondernemers. Voorwaarde is dat zij voldoen aan het urencriterium en op jaarbasis minimaal 1.225 uren in de onderneming werken. Let op: de inspecteur is bikkelhard als het gaat om deze grens. Zelfs ziekte is geen excuus.

Een ondernemer claimde in zijn aangifte inkomstenbelasting 2002 de zelfstandigenaftrek.
De ondernemer was een psycholoog met slecht één cliënt. Dat maakte het er natuurlijk niet gemakkelijker op. Dat zou namelijk betekenen dat de ondernemer om aan 1.225 uur te komen minimaal 24 tot 48 uur per week voor zijn enige cliënt zou moeten uittrekken. Zelfs als rekening zou worden gehouden met een langere behandelduur was dit volgens de inspecteur zeer onwaarschijnlijk.

De psycholoog beriep zich voor het hof op het feit dat hij door overmacht niet aan het urencriterium had kunnen voldoen. Hij leed namelijk aan een burn-out en was al meer dan een half jaar arbeidsongeschikt. Maar helaas, daar had het hof geen boodschap aan. Voor het urencriterium wordt namelijk uitgegaan van de feitelijk verrichte werkzaamheden. Het hof besliste dan ook dat met de omstandigheid dat de ondernemer door ziekte niet had kunnen werken, geen rekening kon worden gehouden. Geen zelfstandigenaftrek dus.Deel deze pagina: