Zijn zelfstandigen arme sloebers?

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

15% van de ZZP'ers heeft een zeer laag inkomen

Vandaag is het CBS rapport verschenen over armoede in Nederland. Volgens het rapport leeft 8,7% van de huishoudens in Nederland onder de lage inkomensgrens (voor een gezin met twee kinderen is dat netto € 1770,-). Voor de komende jaren verwachten de onderzoekers nog een stijging naar 9,4% in 2012, terwijl de aangekondigde maatregelen van de nieuwe regering nog niet in het rapport zijn meegenomen.

Het rapport maakt ook melding dat voor het eerst het aantal zelfstandigen dat onder de armoedegrens leeft hoger is dan armen in loondienst. Dat wil niet zeggen dat alle zelfstandigen in armoede leven: 15% van de zelfstandigen had in 2011 een laag inkomen, veelal is dat gelukkig niet van lange duur: slechts 2,4% had vier jaar of langer een laag inkomen. Een positief lichtpuntje is de voorspelling van het CBS dat er een daling van het aantal arme zelfstandigen verwacht wordt.

Het Armoedesignalement 2012 is een trieste constatering, maar de passages over zelfstandigen zijn niet zo verbazend. Zelfstandigen zijn voor een groot deel afhankelijk van de economie en in crisistijden zullen er minder opdrachten worden uitbesteed, waardoor de tarieven dalen. Werknemers hebben daar minder last van, hun loon staat vast en is niet direct afhankelijk van de economie.

Ondernemen is aanpassen

Gelukkig zijn er zijn ook veel ondernemende zelfstandigen die nieuwe kansen zien en nieuwe initiatieven ontwikkelen: ondernemers denken niet in problemen maar in uitdagingen. Winkeliers die niet afwachten of er betere tijden komen stappen over naar een combinatie met een webwinkel. Bouwvakkers die in de nieuwbouwsector werkten richten op de particuliere verbouw. Verzekeringsagenten die geconfronteerd worden met een provisieverbod stappen over naar een adviesabonnement etc. Ondernemen is aanpassen aan de omstandigheden.

Geen stimuleringsbeleid Rutte-Ascher

Echter, het stimuleringsbeleid van de regering werkt uiterst traag. In de bouwsector waar nu al duizenden mensen hun inkomen verloren hebben zullen nog grote klappen komen. Ondanks de vele noodkreten van de bouwsector is nog geen enkel lichtpuntje te zien van stimulering. Sterker nog de onlangs ingevoerde btw-verhoging werkt averechts, zeker in de particuliere sector. In de transportsector waar een sterke behoefte is aan flexibel inzetbare vakmensen geldt een beroepsverbod voor ZZP chauffeurs. De overheid huurt zelfstandigen nog steeds via (te dure) bemiddelaars in.

Arme zelfstandigen naar bijstand

Onlangs kondigde de regering Rutte-Ascher nog eens maatregelen aan waardoor zelfstandigen 500 miljoen moeten inleveren. De zelfstandigenaftrek, wordt afgeschaft en de startersaftrek wordt afgeschaft waardoor de zelfstandige al snel enkele duizenden euro’s moet inleveren. In het partijprogramma van de PvdA is ook nog eens sprake van het afschaffen van de arbeidsheffingskorting (€1600,- netto!). Dat is desastreus voor de zelfstandigen met een laag inkomen. De groep zelfstandigen die nu nog net het hoofd boven water kan houden wordt dan Linéa Recta verwezen naar de loketten van de sociale dienst voor een bijstanduitkering… 

 

Stichting ZZP Nederland heeft de regering onlangs om duidelijkheid gevraagd over de aangekondigde maatregelen. Middels een mailactie zijn duizenden mails gestuurd naar de fractievoorzitters. Die hebben inmiddels allemaal gereageerd. De regeringspartijen reageerden “dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen”.  Onacceptabel...

Deel deze pagina: