Zorg: inschrijving ZZP'ers verlengd tot 31 januari 2013

Leo Vollebregt, zorgbestuurder Stichting ZZP Nederland

 

Nieuwe kansen voor ZZP'ers die eerder te laat hebben ingeschreven

Stichting ZZP Nederland heeft er bij het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland voor gepleit om de termijn waarin ZZP’ers zich kunnen inschrijven te verlengen. Ook hadden vele van de 350 ZZP’ers die aan de Stichting ZZP Nederland workshops hebben deelgenomen de wens om zich in te kunnen schrijven in meerdere zorgregio’s. Ook die wens is nu gehonoreerd waardoor het werkgebied voor ZZP’ers aantrekkelijker wordt. Daarnaast waren er vele ZZP’ers die zich wel wilden aanmelden maar voor wie de aanmeldtijd te kort was, zij kunnen zich nu t/m 31 januari 2013 aanmelden

Advies: meld je met andere ZZP’ers aan
We zien dat ZZP’ers die zich met collega’s hebben aangemeld (en dat ook vermelden bij hun inschrijving) meer kans maken om gekozen te worden, want om elkaars achterwacht te vormen, moet er per regio een minimaal aantal zelfstandigen gecontracteerd zijn. In verschillende regio's is het aantal zzp'ers dat zich heeft gemeld onvoldoende, meldt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Dat betekent dat zorgkantoren in deze regio's niet kunnen starten met de inzet van ZZP’ers. Zij hebben de contracteertermijn voor deze ZZP’ers verlengd in de hoop dat meer ZZP’ers zich aanmelden.

De eerste, meer dan honderd, zelfstandigen starten vanaf 1 januari 2013 in diverse regio’s met het leveren van thuiszorg in natura. De contractering van zzp’ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een wenselijke aanvulling op de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod. Het vergroot de keuzemogelijkheid van de cliënt. Zorgkantoren zijn op zoek naar zelfstandige zorgverleners die bevoegd zijn om persoonlijke verzorging en/of verpleging bij cliënten thuis te leveren.

In meerdere regio’s aanmelden is nu mogelijk
Zzp’ers kunnen zich tot 31 januari 2013 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio voor het afsluiten van een contract. Zelfstandigen die in een grensgebied tussen twee zorgregio's wonen, kunnen zich in beide regio’s aanmelden.
| Zorgkantoren per gemeente |

Alle zorgkantoren doen mee er is ruimte voor ruim 300 ZZP’ers
Alle zorgkantoren voeren in 2013 de contractering van zzp’ers uit in de vorm van een landelijke pilot. Het ministerie van VWS stelt voor 2013 een afzonderlijk budget van 20 miljoen euro beschikbaar aan zorgkantoren voor het inkopen van zorg bij zelfstandigen. Dit betekent dat tussen de 300 en 400 ZZP’ers in 2013 gebruik kunnen maken van deze regeling. De inkoopprocedure voor ZZP’ers is geen onderdeel van de reguliere AWBZ-inkoopprocedure maar vormt een apart traject waarin eigen voorwaarden gelden.

Hoe kunt u zich aanmelden
Ter ondersteuning van de inkoop heeft Zorgverzekeraars Nederland samen met de zorgkantoren een Inkoophandreiking “Contracteren zzp’ers AWBZ 2013” opgesteld. Hierin staat onder meer het tijdpad van de inkoopprocedure. Tevens heeft Zorgverzekeraars Nederland, in overleg met de ministeries van VWS en Financiën, een landelijke raamovereenkomst opgesteld, die de ZZP’er en het zorgkantoor met elkaar kunnen sluiten. Ook is er een stappenplan om zelfstandigen te begeleiden bij het treffen van de juiste voorbereidingen, zoals het aanvragen van diverse certificaten, waaronder het Kwaliteitskeurmerk zzp’ers Thuiszorg.
| Alle documenten voor inschrijving |

ZZP Nederland wil verdere uitbreiding van de directe contractering
De hierboven genoemde regeling gaat op voor niveau 3 en hoger in de AWBZ thuiszorg, maar er zijn veel meer ZZP’ers die graag direct zouden willen contracteren in andere zorgvormen zoals in de;

-Ziekenhuis en huisartsenzorg
-GGZ
-WMO en jeugdzorg
-PGB en Begeleiding

De Minister en Staatssecretaris en de Tweede Kamerfracties, hebben een door ZZP Nederland met andere belangengroepen opgestelde brief ontvangen waarin gepleit wordt om de regeling te verbreden naar andere delen van de zorg opdat steeds meer ZZP’ers, klantgericht, autonoom/zelfsturend, tegen hoge kwaliteit en voor lagere kosten,  zorg kunnen bieden aan cliënten.

Deel deze pagina: