ZORG: workshops direct contracteren 2013 geopend

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland helpt ZZP’ers in thuiszorg

Met ingang van 1 januari 2013 zijn er mogelijkheden om als zelfstandige in de AWBZ thuiszorg te werken. ZZP’ers kunnen hiervoor rechtstreeks een zorgcontract afsluiten zonder tussenkomst van bemiddelaars. De overheid heeft hiervoor 20 miljoen van het zorgbudget beschikbaar gesteld, maar dat is wel aan voorwaarden gebonden. Zo moeten verpleegkundigen en verzorgenden zich aanmelden voor 1 december 2012 en voldoen aan een aantal eisen. Om ZZP’ers in de zorg op weg te helpen organiseert Stichting ZZP Nederland een viertal workshops op diverse plaatsen in Nederland.

Vanaf 1 oktober aanmelden voor een zorgcontract

Volgens zorgbestuurder Leo Vollebregt is het zaak om snel te handelen want de datum van 1 oktober komt snel dichterbij. Vollebregt: “we merken dat veel verzorgenden niet weten wat ze moeten doen om in aanmerking te komen voor een zorgcontract. Vanaf 1 oktober 2012 kan een ieder zich aanmelden voor de proef, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, daarom is het zaak snel te handelen. We hebben als Stichting ZZP Nederland ons stevig ingezet om de mogelijkheden voor ZZP’ers in de zorg mogelijk te maken. Daar moeten onze aangesloten zelfstandigen nu van profiteren door tijdig de zaakjes voor elkaar te hebben.”  

Daarom leggen twee sprekers de zzp'ers tijdens diverse avonden in het land uit hoe ze hiervoor in aanmerking kunnen komen, en wat ze moeten doen. De avond is bedoeld voor de functies verpleging en persoonlijke verzorging minimaal op niveau 3 (de cure-sector, GGZ, WMO PGB, begeleiding en kraamzorg vallen hier dus niet onder).

De sprekers van de voorlichtingsavonden zijn:

• Leo Vollebregt, Zorgbestuurder Stichting ZZP-Nederland
Voor de pauze zal Leo zal ingaan op de belangenbehartiging voor ZZP’ers in de zorg. Ook vertelt Leo over de verdere plannen van Stichting ZZP Nederland voor de Zorgprofessionals niet alleen in de AWBZ-Zin maar ook in de Ziekenhuizen, GGZ, WMO-begeleiding, PGB Nieuwe Stijl, kraamzorg en verloskunde die nu nog buiten de direct contracteer regeling vallen maar waarvoor al bij VWS gelobbyd wordt.

• Brigitte Hooijmans
Brigitte zal vertellen wat de nieuwe kansen rond deze contractering inhouden. Ook zal ze de gehele procedure van aanmelding uitleggen en de stappen en eisen daaromheen met u doornemen. Daarnaast presenteert ze het systeem dat zij op verzoek van VWS voor alle ZZP’ers heeft ontwikkeld. ZZP’ers kunnen middels dit systeem via het internet het gehele proces van indicatiestelling tot en met betaling eenvoudig regelen. Brigitte zal ook vertellen over de ICT voorziening van Indicatie tot Facturatie, welke zzp'ers nodig hebben om na contractering vanaf 1 januari 2013 zorg te kunnen gaan leveren, verantwoorden en te kunnen factureren.

Waar, wanneer en hoe laat?
De avonden worden gehouden op vier verschillende locaties in een Van der Valk hotel. De avond begint om 19.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. De avond zal tot maximaal 22.00 uur duren.

26 september 2012 Eemnes, De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes
4 oktober 2012 Apeldoorn, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn
11 oktober 2012 Gilze-Rijen, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze
16 oktober 2012 Sassenheim, Warmonderweg 8, 2171AH Sassenheim


Voor de kosten hoeft de zzp'er het niet te laten. De kosten zijn 29,00 euro per deelnemer, inclusief btw en koffie of thee.
De kosten van deze avond worden ruimschoots terugverdiend door een korting die zzp'ers krijgen in het aanmeldproces voor genoemde directe contractering.

ZZP'ers kunnen zich elektronisch inschrijven via deze link:
| aanmelden workshop zorg |

 

Deel deze pagina: