Zorgelijke situatie rondom onverzekerde ZZP’ers

Stichting ZZP Nederland

ZZP'ers binnenkort onverzekerbaar?

De sterk gestegen premie voor arbeidsongeschiktheidverzekeringen, de uitgebreide zorgplicht en het afschaffen van provisie voor tussenpersonen zorgt ervoor dat Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) steeds minder verzekerd zijn. Dat concludeert Stichting ZZP Nederland naar aanleiding van gesprekken met zelfstandigen en met verzekeraars.

De verzekeringsgraad onder zelfstandigen was al beangstigend laag, maar inmiddels stijgen de premies fors. Onlangs kondigde weer een verzekeraar aan dat de premies met 13% verhoogd worden, ook voor bestaande arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Daarnaast zullen de voorwaarden worden aangescherpt waardoor de dekking ongetwijfeld verlaagd zal worden.

Verzekering veelal onbetaalbaar, dekking laag

Tussenpersonen mogen vanaf 1 januari 2013 geen provisie meer ontvangen en moeten nu adviesuren berekenen. De zorgplicht en de strenge regels die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oplegt zorgen er voor dat er een zeer omvangrijke inventarisatie gemaakt wordt door de tussenpersonen. Een advies voor het afsluiten van een verzekering kost al snel 10 uur werk, daarnaast moet ook nog jaarlijks een nieuwe inventarisatie gemaakt worden. Deze advieskosten (die niet meer aftrekbaar zijn) moeten worden doorberekend aan de verzekerde. Samen met de sterk gestegen premie van deze verzekeringen leidt dit er toe dat ZZP’ers steeds minder verzekerd worden en dat bestaande verzekeringen zullen worden opgezegd.

Zorgelijke situatie

Stichting ZZP Nederland maakt zich zorgen over het grote aantal zelfstandigen dat onverzekerd is. Minstens de helft van de 700.000 ZZP’ers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies bij langdurig ziek zijn. Zelfstandigen met een zwaar beroep op oudere leeftijd zijn zelfs helemaal onverzekerbaar. Door de sterk toegenomen kosten en de mindere dekking zal de onverzekerde groep alleen maar groter worden.

Volgens Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland is vooral de situatie voor zelfstandigen met een laag inkomen zorgelijk. Marrink: “Deze mensen hebben over het algemeen een lichamelijk zwaar beroep en bij uitval door gezondheidsklachten is er geen inkomen. De bijstand is dan vaak nog de enige oplossing. We zullen bij ZZP Nederland moeten werken aan een alternatief fonds, maar daar zitten nog veel haken en ogen aan. We willen onze naam niet verbinden aan een instabiel fonds, als we iets gaan doen dan moeten we wel zekerheid kunnen bieden”.

Tussenpersonen geven het op

Veel tussenpersonen zijn inmiddels gestopt met het adviseren van arbeidsongeschiktheidverzekeringen. “Het is onbetaalbaar geworden” is een veelgehoorde reden. ZZP Nederland heeft zelf ook een verzekeringsafdeling met AFM-vergunning en adviseerde arbeidsongeschiktheidverzekeringen altijd al provisieloos (met een klein maandelijks abonnement), maar overweegt ook om te stoppen met het aanbieden van deze verzekeringen. Volgens Arjen Vrolijk, directeur verzekeringen, “kun je het als belangenbehartiger niet maken om voor een kleine arbeidsongeschiktheidverzekering een dergelijk hoge premie te moeten berekenen en daarboven nog eens €1000,- aan advieskosten, die vanaf 1 januari niet meer aftrekbaar zijn.”

Deel deze pagina: