Zorgsector vraagt om meer inzet ZZP’ers

Stichting ZZP Nederland

160 miljoen euro van het zorgbudget moet worden vrijgemaakt voor het inzetten van Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP). Dat hebben Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en de beroepsvereniging V&VN gevraagd in een brief aan minister Schippers.

In de brief wordt gesteld dat de proef met zelfstandige zorgprofessionals zeer succesvol is geweest. ZZP’ers blijken doelmatiger en klantgerichter te werken dan de reguliere aanbieders van zorg in natura. Uit de evaluatie blijkt dat cliënten zeer tevreden waren en dat er beduidend minder uren noodzakelijk waren dan gebruikelijk. Hiermee kan de zorgsector fors besparen zonder enig kwaliteitsverlies.

De proef wordt in 2013 voortgezet, maar slechts met een besteedbaar budget van 20 miljoen euro, de rest van het budget gaat weer naar de reguliere zorgsector. Met het beschikbare budget kunnen per zorgkantoor slechts 30 mensen worden ingezet. Stichting ZZP Nederland vindt dit, samen met FNV Zelfstandigen en V&VN ruim onder de maat. Daarom is een brief naar de minister van VWS gestuurd met het dringende verzoek meer budget beschikbaar te stellen voor zorg door ZZP’ers.

Uitbreiding directe contractering

Ook verzoeken de organisaties de minister om de directe contractering uit te breiden naar andere zorgsectoren zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, kraamzorg, WMO begeleiding, PGB en jeugdzorg. In totaal wordt gestreefd naar een aandeel van 10% door zelfstandigen in de zorgsector. Hiervoor zou een budget van 160 miljoen euro van het totaalbudget toegewezen moeten worden aan zorg, uitgevoerd door ZZP’ers.

Verder hebben de briefschrijvers gevraagd om te mogen toetreden tot het zorgoverleg van stuurgroepen. Het is onbegrijpelijk dat het zorgoverleg ten aanzien van de inzet van zelfstandigen gevoerd wordt tussen uitsluitend werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, zorgverzekeraars en overheid die daarmee ook direct beslissen over de inzet van ZZP’ers.

Deel deze pagina: