Zorgverzekeraars willen ZZP’ers weren door hogere functie-eisen

Zorgverzekeraars willen uitsluitend ZZP’ers met niveau 5 opleiding

Nadat staatssecretarissen Wiebes en Van Rijn de Tweede Kamer onlangs hebben toegezegd om de ZZP Pilot voor rechtstreekse contractering uit te breiden blijken zorgverzekeraars niet mee te willen werken. Aan de inzet van zelfstandigen in de zorg worden dusdanig hoge eisen gesteld dat het er op lijkt dat de Pilot eind 2014 stopt.

De meeste zorgverzekeraars hebben aangekondigd dat per 1-1-2015 alleen nog maar verpleegkundigen niveau 5 kunnen worden ingezet als zelfstandige. Aangezien verreweg het grootste deel (85%) van de zelfstandigen opleidingsniveau 3 en 4 heeft hebben zorgverzekeraars deze mensen verzocht om hun werkzaamheden af te bouwen naar nul. Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland zegt dat de maatregel niets te maken heeft met de Pilot, maar dat de zorgsector de kwaliteitsrichtlijnen zelf heeft opgezet. Het beroepskader dat mede is opgesteld door werknemersorganisatie V&VN heeft bepaald dat wijkverpleegkundigen mensen dienen te zijn met een opleidingsniveau 5, aldus de woordvoerder. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, reageert via Twitter dat de zorgverzekeraars alleen maar het normenkader van de beroepsvereniging Verpleging en Verzorging (V&VN) aanhoudt.

In de afgelopen maanden was al veel ellende over de zelfstandigen uitgestort door de Belastingdienst. Die oordeelde dat het werk van zelfstandigen in de zorg werd bestempeld als een loondienstfunctie. Door deze nieuwe zienswijze konden duizenden zelfstandigen niet meer ingehuurd worden. ZZP Nederland en enkele andere organisaties hebben toen een actie ondernomen waardoor Kamerleden zich hebben ingezet en de staatssecretarissen van Financiën en VWS hebben toegezegd om de ZorgPilot uit te breiden met 1200 plaatsen.

Terwijl de beschikbare plaatsen nog niet eens helemaal zijn ingevuld wordt er weer een nieuwe hobbel opgeworpen om ZZP’ers te weren uit de zorgsector. Ditmaal door de zorgverzekeraars. Stichting ZZP Nederland vindt het ronduit ergerlijk dat er zo gesold kan worden met zelfstandigen in de zorgsector en bezint zich op stappen.

Ondertussen is Stichting ZZP Nederland bezig met het opzetten van coöperatieve samenwerkingen van zelfstandigen in de zorg zonder dat daar bemiddeling of detachering aan te pas komt. Dat biedt naar de toekomst een stabiele toekomst voor ZZP’ers in de zorg.

Deel deze pagina: