Zwangere zelfstandige ondernemers moeten uitkering krijgen

ANP


Laatste nieuws:

zwangere ZZP ers en freelancers krijgen toch uitkering: Klik hier voor het bericht

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) adviseert het kabinet om opnieuw een publieke regeling voor zwangere zelfstandigen in te voeren. Nederland is het enige van de 29 landen in de Europese Economische Ruimte dat in het geheel geen publieke inkomensvoorziening voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandig werkende vrouwen kent. Zo'n voorziening, waarvoor de overheid verantwoordelijk is, blijkt in de praktijk hard nodig. Dat staat in een advies dat de CGB hierover vandaag heeft uitgebracht.

Tot medio 2004 voorzag de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ) in een uitkering tijdens zwangerschap en na de bevalling. Sinds de afschaffing van de WAZ zijn vrouwen voor zo'n uitkering aangewezen op private verzekeraars. Een dergelijke verzekering tegen inkomensderving blijkt in de praktijk slechts in beperkte mate af te sluiten. Slechts 21 van 50 onderzochte verzekeraars bieden dekking bij zwangerschap; vaak onder beperkende voorwaarden.

Voor dit advies heeft het Economisch Instituut voor het Midden en kleinbedrijf (EIM) de verzekeringspraktijk in kaart gebracht. Ook de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit hebben een bijdrage aan het advies geleverd, onder meer op het gebied van het verzekeringsrecht.

Mieke van der Burg, ondervoorzitter van de CGB en een van de opstellers van het advies, zegt over de noodzaak van een goede regeling: "De huidige voorzieningen maken het voor vrouwelijke ondernemers moeilijker dan voor mannen. Dit onderscheid is in strijd met de wet en het is aan de overheid om dit beter te regelen. Bij voorkeur via een publieke voorziening."

Het 'Advies Gelijke behandeling van zwangere zelfstandigen; aanbevelingen voor een gelijkebehandelingsbestendig stelsel van zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen' sluit aan op CGB-advies 2006-06. Beide zijn op www.cgb.nl te lezen.

Deel deze pagina: