ZZP er de oplossing voor te kort aan technisch personeel

ZZP Nederland
ZZP er de oplossing voor te kort aan technisch personeel

Een ernstig te kort aan vakmensen in de bouw en andere technische beroepen zoals loodgieters, elektriciens etc. is voor veel ZZP’ers een garantie voor opdrachten. Waar voorheen de ZZP’er werd gezien als een klusjesman wordt deze sterk groeiende groep nu gezien als welkome aanvulling op het personeelstekort.

Veel ZZP ers in bouw werkzaam, installatiebranche nog huiverig
In de bouw is het al een langer bestaande gewoonte dat men ZZP ers inhuurt om opdrachten te kunnen uitvoeren. Bij installateurs staat men daar (nog) een beetje argwanend tegenover. Veel installatiebureaus kampen echter met een ernstig tekort aan mankracht. Als de installatiebranche een beetje flexibeler zou omgaan met het inhuren van ZZP ers kunnen deze bedrijven veel slagvaardiger handelen.

De voordelen van een ZZP er in te huren voor bepaalde klussen zijn legio. ZZP’ers zijn gemotiveerde mensen die hard werken om opdrachtgevers tevreden te houden. Ze zijn immers eigen baas, als de kwaliteit van het geleverde werk niet voldoet worden ze niet betaald en komen er geen vervolgopdrachten. Wat dat betreft heeft de ZZP er dezelfde basisgedachte als het installatiebedrijf zelf.

ZZP ers zijn gemotiveerde vakmensen
ZZP ers zijn gewoon zelfstandige vakmensen met een beetje ondernemingsgeest. Flexibel in te huren: geen opdrachten, geen kosten voor de bedrijven die hun inhuren. Ook draaien de bedrijven niet op voor loonkosten en sociale lasten, hoeven ze niet betaald te worden als ze ziek zijn, wat dat betreft wordt vaak (ten onrechte) de vergelijking gemaakt met uitzendkrachten.

De in te huren ZZP ers zijn natuurlijk wel wat duurder per uur als de vaste werknemers, maar daar staan voornoemde voordelen tegenover plus de motivatie van de ZZP ers. Dit maakt het inhuren van ZZP ers wel erg aantrekkelijk voor installateurs. Voorlopig zijn veel installateurs nog een beetje bang om ZZP ers in te zetten bij projecten, maar dat zal met de groter wordende behoefte aan technische mensen wel snel veranderen…

Wel op VAR Verklaring letten en opdracht vastleggen
Bedrijven die ZZP’ers inhuren dienen wel te letten op een VAR Verklaring, waarmee ze gewaarborgd worden voor aanslagen van de overheid. Met een correcte VAR Verklaring is de inhuurder er zeker van dat de ZZP’er ook echt zelfstandig werkt en persoonlijk garant staat voor afdracht van premies en belastingen en de opdracht niet wordt gezien als een verkapte loondienstsituatie. Ook dient er een duidelijke opdrachtovereenkomst te zijn met daarin de voorwaarden en de aansprakelijkheid omschreven. Uiteraard dient de ZZP'er zich duidelijk te kunnen legitimeren.

Om voor een VAR verklaring in aanmerking te komen zijn er enkele basisvoorwaarden, deze vindt u uitgebreid beschreven op ZZP-Nederland.nl

Deel deze pagina: