ZZP' ers dichten salarisgat met loondienstmedewerkers

Stichting ZZP Nederland

Minister Kamp heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de inkomenspositie van de zzp’ er in Nederland. Het meest opvallende: zzp’ ers kruipen qua verdiensten steeds dichter toe naar de loondienstmedewerkers. Verder wordt in de brief ook uitgelegd hoe gevolg wordt gegeven aan de Kabinetsreactie op het SER-advies ‘ZZP’ers in beeld’.

Inkomenspositie
Zelfstandigen met personeel blijken het meeste te verdienen (€ 58.100). Daarna komen de vaste werknemers (€ 36.200), maar het gat met de zelfstandigen zonder personeel wordt steeds kleiner (€ 33.700). Zelfstandigen komen door ondernemersfaciliteiten als de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek netto veel voordeliger uit dan werknemers. Bovendien verlagen de ondernemersfaciliteiten de grondslag voor de inkomensafhankelijke regelingen, het verzamelinkomen. Zelfstandigen komen daardoor eerder in aanmerking voor toeslagen dan werknemers met een vergelijkbaar inkomen. Het nadeel voor zelfstandigen is wel dat ze zelf voor verzekeringen en pensioen moeten zorgen.

Armoede onder zzp’ers
Het percentage werkende armen onder de zzp’ ers is in de afgelopen 10 jaar gegroeid met 9%. Maar dot val voor een groot te wijten aan een volume-effect. Er zijn in de afgelopen 10 jaar ook meer dan 200.000 zzp’ ers bij gekomen. Bij de vaststelling van armoede wordt alleen gekeken naar wat er wordt verdiend. Er wordt niet gekeken naar het aanwezige financiële vermogen. Uit het Armoedesignalement blijkt dat zelfstandigen over relatief grote vermogens beschikken. In 2010 beschikte 38% van de zelfstandigen met een laag inkomen in dat jaar over een vermogen van meer dan € 100.000, tegen 14% van de werknemers met een laag inkomen.

Pensioen
Het kabinet gaat onderzoek doen naar de pensioenopbouw van zzp’ers. Uit het SER-rapport is namelijk gebleken dat veel zzp’ ers niet voor hun pensioen sparen. Onderzocht wordt er wel voldoende mogelijkheden zijn voor zzp’ ers om pensioen op te bouwen. Als er belemmeringen zijn om pensioen op te bouwen dan wil het kabinet die wegnemen.

Ook onderzoekt het kabinet of het urencriterium kan komen te vervallen. Er moet dan een winstbox voor in de plaats komen. Een winstbox houdt in dat fiscale ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, opgaan in een lagere en meer proportionele tariefstructuur voor winst uit onderneming.

Andere onderwerpen waar het kabinet dit jaar nog op zal terugkomen zijn:
- vermindering van de regeldruk voor zzp’ ers
- verbetering van de aanbestedingswet, zodat zzp’ ers ook ruimte krijgen om mee te dingen
- verbetering van de bekendheid Bbz en vrijwillige WIA-verzekering.
-het kabinet zal komen met een eenduidige definitie voor zzp’ ers

Deel deze pagina: