ZZP’ ers krijgen geen apart btw-nummer

Pleinplus.nl

Vele zzp’ers  hadden gevraagd of er misschien verandering kon komen aan het feit hun btw-nummer, niets anders is dan hun burgerservicenummer (BSN) met de toevoeging B01 en aan het einde de toevoeging NL. In de Tweede kamer waren vragen gesteld om te kijken of er een apart btw-nummer voor zzp’ ers kon komen. In antwoord hierop zegt staatssecretaris Weekers dat hij niet van plan is om aan zelfstandige ondernemers een apart btw-identificatienummer te verstrekken waarin het BSN-nummer niet herkenbaar aanwezig is.

Waarom apart btw-identificatienummer?
De zzp’ ers wilden graag een apart btw-nummer wat geheel losstaat van hun BSN omdat de privacy wellicht geschaad zou kunnen worden.  Is het btw-nummer bekend, dan is het BSN bekend en wat kan er dan allemaal wel niet opgevraagd worden?

Nadelen van apart btw-identificatienummer
Als er wel een apart btw-nummer komt dan zijn er twee verschillende nummers in omloop voor een persoon, dat brengt verwarring. Ook de ondernemer zelf zal aanpassingen moeten maken in zijn administratie om het nieuwe nummer aan een ieder kenbaar te maken. Zoals bijna altijd, kost elke verandering veel tijd en geld en dat zal bij dit  verhaal niet anders zijn.  Voor staatssecretaris Weekers zeer waarschijnlijk de reden om af te zien van een apart btw-identificatienummer.
 

Deel deze pagina: