ZZP' ers maken vaker gebruik van Bbz

imk.nl

Het aantal zzp'ers dat een beroep doet op het Bbz ( Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is in het laatste kwartaal van 2011 gegroeid. Dat terwijl in het tweede en derde kwart van 2011 het aantal zzp'ers dat in nood verkeerde nog daalde.

Han Dieperink (algemeen directeur Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, IMK), meldt dat er sinds november 2011 een groei is aan zzp'ers die financiële steun nodig hebben. Dieperink: “Het lijkt erop dat terughoudend consumentengedrag een belangrijke rol speelt, want vooral leveranciers van consumentenproducten en –diensten hebben het moeilijk. Het aantal luxebestedingen is gedaald en vooral zzp' ers lijken daarvan de dupe. Veel zzp' ers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden. Maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten.”

Hoe wordt het bijgehouden?
De IMK-Index is de graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op de bijstandverlening in de vorm van gemeentelijke kredieten en/of uitkeringen (Bbz). De IMK-index werd in januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Sinds april 2010 circuleerde de index rond het niveau van 150, om in de zomer van 2011 te dalen naar 108. Afgelopen kwartaal echter steeg de index naar een niveau van 135.

Informatie over de BBZ
Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het BBZ kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het BBZ als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als u een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het BBZ ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer u als zelfstandige uw bedrijf wilt beëindigen.

|Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen|

Deel deze pagina: