ZZP Nederland: Blij met akkoord ZZP Pensioenfonds

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland blij met het ZZP Pensioen: daar hebben we samen lang aan gewerkt

Het ministerie van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer bevestigd dat men goedkeuring heeft gegeven aan een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. Het ZZP pensioen voorziet tevens in een bescherming van het opgebouwde pensioen wanneer men een beroep zou moeten doen op de bijstand. Ook komt er een mogelijkheid om op te nemen uit het fonds bij arbeidsongeschiktheid.

Goed nieuws voor ZZP'ers

Dat is goed nieuws concludeert Stichting ZZP Nederland. Hieraan hebben we lang gewerkt met de andere zelfstandigenorganisaties Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige Ondernemers. De samenwerkende ZZP-organisaties hebben dit plan ontwikkeld en daarop het plan voorgelegd aan de betreffende ministeries. Vandaag, 18 december 2013 is het plan overgenomen door het ministerie van Financiën.

Veel zelfstandigen kunnen nu vaak niet deelnemen aan een pensioenfonds omdat die voorbehouden zijn voor werknemers. Soms kan men nog enkele jaren deelnemen aan het fonds waarin men als werknemer deelnam, maar meestal is dat van korte duur. In de derde pijler zijn wel pensioenmogelijkheden zoals lijfrentes, maar die vallen vaak af voor de zelfstandigen. Banksparen lijk nog een optie, maar met de huidige rentestand levert dit weinig tot geen rendement op.

Kenmerken ZZP Pensioenfonds

Het ZZP Pensioenfonds zonder winstoogmerk kenmerkt zich door een vrijwillige deelname met een flexibele inleg. Dat laatste is belangrijk omdat de hoogte van het inkomen van de zelfstandige behoorlijk kan wisselen. Daarnaast wordt het opgebouwde pensioen niet meegeteld als beschikbaar vermogen als er een beroep op de bijstand moet worden gedaan. Hierdoor zal het regulier opgebouwd pensioenvermogen behouden blijven voor een pensioenuitkering. Deze bescherming was al aanwezig bij werknemers, maar wordt straks ook toegepast bij zelfstandigen.

Arbeidsongeschiktheid

Bij het ontwikkelen van het ZZP Pensioenfonds is ook een regeling bedacht om op te kunnen nemen in geval van arbeidsongeschiktheid. Met name oudere mensen met een zwaar beroep kunnen nu niet verzekerd worden voor bescherming van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. Met de maatregel in het ZZP Pensioenfonds kan men eerder opnemen uit het fonds om te voorzien in een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid.

Functioneel in 2015

De plannen voor het ZZP Pensioenfonds kunnen nu verder gedetailleerd uitgewerkt worden om op 1 januari 2015 in werking te kunnen treden. Het bestuur van het ZZP Pensioenfonds zal o.m. worden gevormd door de 4 samenwerkende zelfstandigenorganisatie en door deelnemende zelfstandigen.

Deel deze pagina: