ZZP Nederland breekt met schilders pensioenfonds BPF

ZZP Nederland

Voorwaarden BPF schilders onacceptabel

ZZP Nederland heeft zich teruggetrokken uit het schilders pensioenfonds (BPF Schilders). Reden hiervoor is de stugge houding die het BPF Schilders aanhoudt als het gaat om rechten en plichten voor zelfstandige schilders. Onlangs nog maakte het BPF Schilders vol trots melding van het toetreden van een vertegenwoordiging van zelfstandigenorganisaties tot het bestuur van het fonds. Daaraan lijkt nu vroegtijdig een einde te komen.

Zoals bekend is er voor zelfstandige schilders een verplichte pensioenregeling, dat is veel schilders een doorn in het oog omdat men vrijheid wil in het opbouwen van een pensioen. Veel schilders hebben al jaren moeite met het betalen van de hoge premies voor hun pensioen en willen graag van de verplichting af. Het BPF Schilders wil juist dat ZZP Nederland zich gaat uitspreken voor een verdere verplichtstelling voor deelname aan het pensioenfonds. Dat druist regelrecht in tegen de gemaakte afspraken in en tegen de opvatting van ZZP Nederland dat iedere zelfstandige de mogelijkheid moet hebben om een pensioen op te bouwen, maar wel op vrijwillige basis.

Deel van opgebouwd pensioen verdwijnt in algemeen fonds voor werknemers

Daarnaast hanteert het BPF Schilders een onacceptabel beleid als het gaat om gelijke rechten voor alle deelnemers. Schilders die tijdens een eerder loondienstverband voor een vroegpensioen hebben betaald zijn dit kwijt zodra men als zelfstandige aan de slag gaat. Over deze regeling is veel overleg geweest met het BPF Schilders, maar zonder enig resultaat. Dat vindt ZZP Nederland onrechtvaardig en onacceptabel. Dat betaalde geld is eigendom van de betreffende schilders en moet hun ten goede komen. Opgebouwd pensioen is een recht op een latere uitkering en kan niet worden afgenomen door een onterechte zienswijze van het BPF Schilders.

Welke gevolgen dit heeft dat ZZP organisaties niet wil meewerken aan de verplichtstelling die per 1 augustus weer opnieuw aangevraagd moet worden bij het ministerie is nog niet duidelijk.

Deel deze pagina: