Nieuws

ZZP Nederland: draagvlak voor wetgeving zelfstandigen noodzakelijk

Minimumtarief en Zelfstandigenverklaring ingetrokken

De zzp-wetsvoorstellen Minimumtarief en Zelfstandigenverklaring worden niet verder uitgewerkt. Dat staat in de brief d.d. 15 juni jl. van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Het kabinet erkent daarmee de eerdere argumenten van de zelfstandigenorganisaties: ondoelmatig, onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en een disproportioneel zware administratieve last voor alle ondernemers. “Daardoor is er voor deze wetgeving volstrekt geen draagvlak onder zelfstandigen en wetgeving zonder draagvlak gaat niet werken”, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland. In aanloop naar het zzp-debat a.s. woensdag in de Tweede Kamer hebben PZO en ZZP Nederland in een brief aan de Vaste Commissie SZW (pdf) hun standpunten ten aanzien van de “zzp-regelingen”, zoals eerder verwoord in de internetconsultatie (pdf, december 2019) nog eens toegelicht.

Webmodule gaat in deze vorm niet werken

Ook de invoering van de eveneens omstreden Webmodule moet worden herzien. Deze Webmodule is bedoeld als instrument om duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen bieden aan opdrachtnemers en opdrachtgevers. “In deze vorm gaat dat niet werken”, zegt Post, “Te veel administratieve rompslomp, te veel juridische onduidelijkheid en te weinig rechtszekerheid.” ZZP Nederland vindt dan wel, dat goedgekeurde modelcontracten dienen te worden verlengd, totdat er een werkbaar alternatief is, zodat zelfstandigen niet weer ineens opdrachten kwijtraken.

Geen beperkende maatregelen, maar overlevingsplan

Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om in deze moeilijke tijd af te zien van beperkende maatregelen en zelfstandigen juist te ondersteunen in hun strijd om als ondernemer te overleven. Er moet snel een overlevingsplan komen voor zelfstandigen in sectoren die langdurig worden getroffen door de coronamaatregelen en misschien wel met een ander verdienmodel op zoek moeten gaan naar nieuwe kansen. Het project Nederland Leert Door kan met een substantiële investering ook soelaas bieden voor zelfstandige ondernemers. Beperkende maatregelen met onnodige administratieve lasten en kosten voor ondernemers helpen de economie en de werkgelegenheid niet verder.

Draagvlak zelfstandigen organisaties noodzakelijk

Stichting ZZP Nederland vindt het noodzakelijk, dat vertegenwoordigers van zelfstandigen direct betrokken zijn bij de komende discussie over hun positie op de arbeidsmarkt (juridisch, fiscaal, sociaal). “Daarom vragen wij een formele positie van representatieve zelfstandigenorganisaties in het maatschappelijk overleg”, aldus Post.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 16 juni 2020