ZZP Nederland houdt achterbanraapleging over CDA-plan

Asscher onderzoekt cda-plan basisverzekering voor werkenden

Het plan voor een tweejarige basisverzekering voor alle werkenden en dus ook voor ZZP’ers is door minister Asscher welwillend ontvangen. De SER moet hierover aankomend voorjaar een advies uitbrengen. Stichting ZZP Nederland gaat binnenkort de 37.000 aangesloten zelfstandigen vragen om hun mening te geven over dit onderwerp.

Eerder heeft Stichting ZZP Nederland gematigd positief gereageerd. Zelfstandigen krijgen zo de kans op een betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor de duur van twee jaar, zonder uitsluitingen en met volledige acceptatie. “De richting van het plan is acceptabel “ zegt voorzitter Maarten Post, “maar zelfstandige ondernemers hebben een hekel aan verplichtingen”. Daarom wil Stichting ZZP Nederland in de komende weken een achterbanraadpleging organiseren, waarin alle aspecten van een mogelijke regeling aan de orde komen.

De SER is een adviesorgaan voor het kabinet, waarin de stem van de grote groep zzp’ers niet wordt gehoord. Een SER-advies is een advies van werkgeversorganisaties en vakbonden. Stichting ZZP Nederland zal op basis van de uitkomsten van de achterbanraadpleging een eigen onafhankelijk advies uitbrengen aan de minister. Voorzitter Maarten Post: “ Wij kunnen niet leven met allerlei opgelegde verplichtingen door derden, ik hoop dat de politiek zich daar ook zo langzamerhand van bewust is. De minister kan dit laten zien, door het advies van Stichting ZZP Nederland serieus te nemen en niet alleen maar de oren te laten hangen naar sociale partners in de SER.

Stichting ZZP Nederland zal het plan met verschillende opties ter beoordeling voorleggen aan de bijna 40.000 aangesloten zzp’ers. Het is van belang, dat zoveel mogelijk zzp’ers meedoen, zodat er een krachtig signaal kan uitgaan naar Den Haag. “Wie nog niet is aangesloten bij ZZP Nederland, maar wel mee wil doen aan de achterbanraadpleging, kan zich bij ZZP Nederland aansluiten of zich aanmelden door een e-mail te sturen naar cda-plan@zzp-nederland.nl”, aldus voorzitter Post.

Deel deze pagina: