ZZP Nederland houdt onderzoek naar misstanden bemiddelaars

Stichting ZZP Nederland

Opslag die bemiddelaars hanteren bij ZZP'ers vaak exorbitant hoog

Veel ZZP’ers komen aan opdrachten door tussenkomst van bemiddelaars. Dat is een mooie constructie, een bemiddelaar verzorgt opdrachten voor de ZZP’er en krijgt daar een vergoeding voor. Ook opdrachtgevers maken veel (en graag) gebruik van bemiddelaars. In veel gevallen is bemiddeling een prima oplossing, maar bij Stichting ZZP Nederland komen steeds meer klachten over de werkwijze van sommige bemiddelaars.

Er zijn helaas ook bemiddelaars die zich soms gedragen zich als koppelbaas tegen woekertarieven. Door een exorbitante opslag van soms 40% bovenop het uurtarief zorgen deze bemiddelaars ervoor dat de kosten voor het inhuren van een zelfstandige hoog zijn en/of dat de opbrengst voor de uitvoerende ZZP’er laag is. Vaak weet men ook nog een zeer onredelijk concurrentiebeding aan het contract toe te voegen. 

Stichting ZZP Nederland start daarom een onderzoek via de 36.000 aangesloten zelfstandigen naar het gedrag van ZZP-bemiddelaars. Er wordt in dit onderzoek gevraagd naar de aard van bemiddeling, de toegepaste opslag, transparantie, risico, onafhankelijkheid etc.

Opslagpercentage van 40% geen uitzondering

Een voorbeeld: Een ZZP’er wordt ingehuurd voor een project en vraagt daar een tarief voor van € 40,- per uur. Na gesprekken met de opdrachtgever blijken partijen samen de opdracht te willen aangaan. Dan blijkt dat het uurtarief nog naar beneden moet omdat de bemiddelaar nog € 15,- per gewerkt uur wil ontvangen, bovenop het tarief. Dit is een opslagpercentage van bijna 40%. Dat betekent dat de opdrachtgever een uurtarief van € 55,- moet gaan betalen.

Link: | zzp onderzoek bemiddelaars |

Deel deze pagina: