ZZP Nederland: ideeën Martijn van Dam PvdA ondoordacht

Stichting ZZP Nederland

Martijn van Dam wil ZZP'ers beschermen 
Volgens Martijn van Dam, één van de mensen die de PvdA wil gaan leiden, verdienen ZZP’ers meer zekerheid. Van Dam wil ZZP’ers gaan beschermen tegen inkomensverlies bij werkloosheid, ziek zijn en arbeidsongeschiktheid. De overheid moet hier een belangrijke rol in spelen met een gezamenlijke verzekering met een premie naar draagkracht en een uitkering naar opbouw en op vrijwillige basis. Ook moeten banken verplicht worden om ZZP’ers en flexwerkers op dezelfde basis te beoordelen als mensen in loondienst bij het aanvragen van een hypotheek. Ook een pensioenfonds voor zelfstandigen ziet Van Dam in het verschiet.

Ondoordachte publiciteitsstunt?
Mooie woorden die, als je het oppervlakkig beschouwd, goed overkomen. Maar tegelijkertijd dient Van Dam zich af te vragen of zijn plannen daadwerkelijk gaan werken of dat blijkt dat dit een ondoordachte publiciteitsstunt is. Dezelfde PvdA pleitte onlangs nog voor een verplicht minimumloon voor zelfstandigen, waardoor iedereen zich zou kunnen verzekeren. Ook voorzien de plannen van de PvdA in een verplichte verzekering, zo valt te lezen op hun website: “Er komt een wettelijk verplichte verzekering voor ZZP’ers voor de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo voorkomen we dat onverzekerde ZZP’ers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de bijstand belanden”.

Geen verplichte verzekeringen
Stichting ZZP Nederland is blij met de aandacht voor zelfstandigen maar is faliekant tegen verplichte verzekeringen voor ZZP’ers. Johan Marrink, directeur ZZP Nederland: “Vrijheid van ondernemen zonder verplichtingen, dat is voor veel zelfstandigen de reden om voor eigen rekening en risico aan het werk te gaan. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat veel ZZP’ers een mooie buffer hebben opgebouwd en een verzekering onnodig vinden. Bovendien hebben we enkele jaren geleden als zelfstandigen onnodig betaald voor een verplichte verzekering: de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). Jarenlang hebben zelfstandigen de WAZ pot gevuld met forse bedragen en toen de overheid inzag dat de plannen niet haalbaar waren werd deze WAZ afgeschaft en de opbrengsten waren weg. We willen geen betutteling, dat de PvdA een beetje zoekende is en de weg terug wil vinden mag niet inhouden dat oude mislukkingen weer een nieuw leven ingeblazen wordt.”

WW verzekering voor zelfstandigen regelrechte onzin
Hoe Van Dam een ww-regeling voor zelfstandigen wil creëren is al helemaal onduidelijk. Technisch is dat niet haalbaar en betaalbaar. Bovendien is er al een regeling: de BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). De overheid zou er beter aan doen om de BBZ eens opnieuw te bekijken en te zorgen voor een uniforme uitvoering. Ook zelfstandigen betalen belasting en premies voor deze algemene regelingen, maar merken vrijwel altijd dat gemeenten niet thuis geven. Het advies van een BBZ aanvraag leidt vrijwel altijd tot het uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen van een bijstanduitkering. Daar is de BBZ niet voor bedoeld.

Deel deze pagina: