ZZP Nederland roept zorgverleners op voor manifestatie

Leo Vollebregt

Op 23 juni tussen 12:00 en 14:00 wordt op Het Plein (naast de Tweede Kamer) de grote manifestatie voor het behoud van eigen regie en flexibele zorg gehouden. ZZP Nederland roept zoveel mogelijk zorgverleners op om te komen naar deze AWBZ/PGB manifestatie.

Ook ZZP Nederland zal aanwezig zijn met een aantal Zorg ZZP’ers die AWBZ zorg in PGB of Natura vorm leveren, dan wel willen gaan leveren. Om gezamenlijk een vuist te maken kun je je aanmelden via onze LinkedIn, ZZP-Nederland ZORG Platform. Het organiserende comité Persaldo zal dan van ons ook te horen krijgen met hoeveel personen wij aanwezig waren, zodat de telling van het aantal sympathisanten correct is.

ZZP Nederland onderstreept de flexibiliteit en maatzorg van de ZZP’ er
Wij maken er 23 juni, een positieve actie van, namelijk De ZZP’er is de beste Partner voor Maatzorg nu en in de toekomst. ZZP Nederland heeft recent gesproken met cliëntenorganisaties en VWS en zij erkennen het belang van ZZP’ers voor echte flexibele zorg en maatzorg. Het devies van ZZP Nederland is dan ook ZZP-MAATZORG voor EIGEN REGIE en FLEXIBELE ZORG. 

ZZP’ ers kunnen binnenkort direct contracteren
ZZP Nederland is ook betrokken bij het voorbereiden van de mogelijkheid om als ZZP’er direct gecontracteerd te worden voor een zorgkantoor/zorgverzekeraar. Hierover zullen we u binnenkort verder inlichten. 

Deel deze pagina: