ZZP Nederland: uitzendbureaus moet een keuze maken

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

Uitzendorganisaties willen wel meeliften met ZZP’ers, maar zonder verantwoordelijkheid

Uitzendbureaus vrezen voor problemen met ZZP’ers als de Wet Beschikking geen loonheffing (BGL) ingevoerd wordt. Dat melden belangenbehartigers NBBU en ABU op 10 november in diverse media. Men vreest dat het uitzendbureau wordt gezien als opdrachtgever en daarmee verantwoordelijk is voor de uit te voeren opdracht. Met name de verantwoordelijkheid ten aanzien van wel of geen dienstbetrekking is het punt waar de uitzendbureaus erg bevreesd voor zijn. Als bij een controle blijkt dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies.

Ondertussen spelen steeds meer uitzendbureaus met de gedachte om meer ZZP’ers te willen bemiddelen zo meldt brancheorganisatie ABU. 42% van de uitzenders doet nu al zaken met ZZP’ers, 19% overweegt dit ook te gaan doen. De BGL dreigt daar nu een stokje voor te steken.

NBBU: wetsvoorstel vergeet de ZZP-intermediair

De uitzendbureaus klagen dat de overheid geen rekening houdt met de positie van het intermediair. Met name het feit dat in de wetsvoorstellen staat: “dat de opdrachtnemer de werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders kan laten uitvoeren”. De uitzenders reageren hierop met de opmerking “De intermediair heeft de relatie met de opdrachtgever opgebouwd en kan daarbij inbreng (willen) hebben”.

Ook meldt men in hun BGL position paper (dat naar de Tweede Kamer is gestuurd), dat men problemen heeft met het rechtstreeks afsluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer. Men wil dat de tussenstap opdrachtgever – intermediair – opdrachtnemer wordt opgenomen in de BGL

Stichting ZZP Nederland: Uitzendbureaus moeten een keuze maken

De uitzendbureaus moeten een keuze maken vindt Stichting ZZP Nederland. Uitzendbureaus kunnen zich wel voordoen als bemiddelaar maar in feite is er geen sprake van bemiddelen maar van detacheren oftewel het ter beschikking stellen van arbeid. Het is het uitzendbureau dat een contract sluit met een opdrachtgever en het uitzendbureau geeft vervolgens een opdracht aan een zelfstandige middels een schijnconstructie. Het contract en de geldstroom loopt via het uitzendbureau. Dat maakt e.e.a. tot een schijnconstructie. Dat levert het uitzendbureau een marge op, laat daar dan ook verantwoordelijkheden tegenover staan.

Het zou netter zijn als het uitzendbureau een beloning krijgt voor bemiddeling zonder tussenpartij in het contract te zijn. Daarmee blijft de ZZP’er ondernemer en is er sprake van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en kan het uitzendbureau niet verantwoordelijk gesteld worden. Bemiddelaars kunnen prima een betaalde dienst leveren door ZZP’ers in contact te brengen met opdrachtgevers, maar zonder daarin de partij te zijn die de touwtjes in handen heeft. Als men dat wel wil dat dient men ook de verantwoordelijkheid te nemen.

Link: | position paper NBBU | ledenonderzoek ABU |

Deel deze pagina: