ZZP Nederland wil verbeterde overgangsregeling voor AOW-gat

 De overgangsregeling OBR, is volstrek ongeschikt
De overgangsregeling OBR, is volstrek ongeschikt

Nog steeds geen oplossing voor AOW-gat zelfstandigen met AOV-polis tot 65

De opschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 is funest voor zelfstandigen met een AOV-polis tot 65. Als zij arbeidsongeschikt zijn, loopt de uitkering tot 65, daarna moeten zij op een houtje bijten. Stichting ZZP Nederland heeft hierover al eerder meerdere malen aan de bel getrokken, maar het kabinet biedt tot nu toe geen oplossing.

Ongeschikt

Dat blijkt overduidelijk uit de antwoorden van minister Koolmees op vragen van CDA-Kamerlid Slootweg die op 5 juli 2018 zijn gesteld. Slootweg vindt net als ZZP Nederland, dat de overgangsregeling OBR, die door het kabinet is ingesteld, volstrekt ongeschikt is om de inkomensschade van gedupeerde zelfstandigen ook maar voor een deel te compenseren. Koolmees schrijft, dat ook zelfstandigen van deze regeling gebruik kunnen maken, mits zij aan de voorwaarden voldoen. “Die voorwaarden zijn nu juist het struikelblok, waardoor de regeling totaal ongeschikt en ontoegankelijk is voor gedupeerde zelfstandige ondernemers “, zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland. “Zelfstandigen worden op deze manier met een kluitje in het riet gestuurd”.

Wacht op antwoord

In april van dit jaar heeft Stichting ZZP Nederland in een brief (Pdf) de minister verzocht om de omvang van de gedupeerde groep en de ontstane inkomensschade in beeld te brengen, zodat er passende maatregelen zouden kunnen worden genomen. Aan dit verzoek heeft de minister tot op heden geen gehoor gegeven, zo blijkt uit zijn antwoord op de vragen van Kamerlid Slootweg. 

Onderzoek

Stichting ZZP Nederland heeft nu het Verbond van Verzekeraars gevraagd om een dergelijk onderzoek te doen. De verzekeraars tonen zich bereid om waar mogelijk bestaande polissen te verlengen, zodat in de toekomst het inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan worden afgedekt tot aan de AOW-leeftijd. “Dat is goed nieuws”, vindt Post. “Het kabinet is verantwoordelijk voor schade van direct gedupeerde zelfstandigen door de opschuiving van de AOW-leeftijd. Om dat op te lossen dient de overgangsregeling OBR geschikt te worden gemaakt ook voor de specifieke situatie van zelfstandigen met een AOV-polis tot 65."

Deel deze pagina: