ZZP Touringcar chauffeur onmogelijk door CAO vakbonden

Stichting ZZP Nederland

Geen toegang op de weg voor ZZP Touringcar chauffeurs
Zelfstandige (ZZP) chauffeurs mogen niet worden ingehuurd voor het besloten busvervoer. Ondanks dat de chauffeurs rijtechnisch volledig bevoegd zijn om een touringcar te besturen worden zij werkloos aan de kant gehouden door een bescherming van de markt. In de CAO voor besloten busvervoer is namelijk een eis van dienstbetrekking opgenomen voor de aangesloten partijen.

De CAO is samengesteld door KNV Busvervoer Nederland, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Deze volkomen achterhaalde passage is in de CAO opgenomen en door de overheid goedgekeurd, waardoor de CAO algemeen bindend verklaard is. Voor buitenlandse chauffeurs zijn er nog wel mogelijkheden via duistere wegen. Hiervoor wordt wel een uitzondering in de CAO gemaakt.

De STO (Stichting voor informatie en ordening van de bedrijfstak Besloten Busvervoer) gaat zelfs nog een stapje verder. Volgens het STO dienen ZZP’ers aan de CAO voorwaarden voor werknemers te voldoen. Vanuit deze CAO is zelfs een verplichting voor opdrachtgevers om voor ZZP’ers af te dragen aan het pensioenfonds voor werknemers.

Stichting ZZP Nederland vindt het onacceptabel dat klassieke vakbonden en werkgeversorganisaties de markt beschermen en op een starre wijze proberen de flexibiliteit op de arbeidsmarkt tegen te houden. Deze volslagen misplaatste bescherming geldt algemeen voor de vervoersbranche. In het beroepsgoederenvervoer staat de eis van dienstbetrekking zelfs in de wet. Na een voorgestelde wetwijziging om deze passage te verwijderen werd dit besluit door linkse politieke partijen en vakbonden tegengehouden. Besloten is om dit najaar een evaluatie te houden.

Overleg over ZZP’ers zonder ZZP’ers
Binnenkort vindt de evaluatie van de vervoerswet met betrekking tot ZZP’ers plaats. Opvallend detail is het feit dat geen enkele ZZP organisatie daarbij betrokken wordt. Stichting ZZP Nederland begrijpt best dat klassieke vakbonden proberen de positie van werknemers te beschermen maar dat geeft nog niet het recht om een monopoliepositie te creëren door anderen uit te sluiten. Het wordt tijd dat vakbonden eens gaan inzien dat er in Nederland ook mensen zijn die bewust kiezen voor flexibele arbeid anders dan in loondienst. Ook de starre houding van de beroepsorganisaties in het vervoer geeft te denken. In een branche waarin een schreeuwende behoefte is aan flexibele vakmensen. Stichting ZZP Nederland heeft hierover een brief naar de minister gestuurd… 

Deel deze pagina: