ZZP´er betaalt fout van bemiddelingsbureau

350 alfahulpen krijgen naheffing gepresenteerd na faillissement bemiddelingsbureau HZT.

Volgens curator Gotink uit Hengelo is dat terecht omdat de medewerkers al geruime tijd wisten dat hun werk niet als zelfstandig beschouwd werd , maar als zijnde een functie in loondienst. De naheffingen variëren van enkele tientjes tot duizenden Euro’s per persoon. Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld over de kwestie.
Zoals eerder gemeld op ZZP nederland staan kleine zelfstandigen in de zorgsector al geruime tijd in de belangstelling van de Belastingdienst.

Zelfstandigen dienen zelf zorg te dragen voor afdracht van premies en loonbelastingen. De rechtbank bepaalde in augustus vorig jaar al dat de alfahulpen van bureau HZT in Hengelo op papier dan wel zelfstandig schenen te zijn, maar feitelijk gewoon in loondienst waren bij bemiddelingsbureau HZT. Doordat deze overeenkomst als een loondienstverband werd gezien moest HZT alsnog premies en loonbelasting betalen ter hoogte van 1,5 miljoen Euro. Hierop werd HZT failliet verklaard. Volgens de curator is het de gewoonste zaak van de wereld om dit te verhalen op de ZZP’ers die opdrachten voor HZT uitvoerden.

Bussemaker: geen bemiddeling maar tewerkstelling
Volgens staatssecretaris Bussemaker betreft het hier geen alfahulpen, maar zogenaamde “schijnzelfstandigen” die onrechtmatig gebruik maken van een VAR WUO en te werk worden gesteld in de thuiszorg. Bussemaker: “Bij nader onderzoek door het UWV en de Belastingdienst, en in concrete geval bevestigd door de uitspraak van de rechter, blijkt er echter geen sprake te zijn van bemiddeling door die bureaus, maar van tewerkstelling. De `zzp-ers' zijn dan geen zzp-ers, maar werknemers in loondienst van het bureau.”

De uitspraak van deze rechter heeft ook gevolgen voor andere `zzp-ers' in de zorg. Voor zover hun situatie vergelijkbaar is met die in de casus, hebben zij ook duidelijkheid gekregen over hun eigen fiscale positie.

Om een nog betere duidelijkheid te verschaffen over de fiscale positie van zzp-ers in de thuiszorg is, zoals eerder met de Kamer is besproken, een werkgroep bezig. Daarin zitten ambtelijke vertegenwoordigers van Financiën, de belastingdienst, VWS, BTN, Actiz en SPOT. Zij zijn bezig om een convenant voor te bereiden. Tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer op 17 april over de evaluatie van de VAR is hierover ondermeer aan de orde geweest dat het dan zelfs overbodig kan worden dat zzp-ers die in de AWBZ-bekostigde thuiszorg werken, dan nog een VAR-WUO hoeven aan te vragen.

Commentaar ZZP Nederland:
ZZP’ers met een VAR WUO verklaring dienen net als iedere Nederlander belasting te betalen over hun inkomsten, in dit geval over hun winst. Indien de Belastingdienst een VAR WUO heeft afgegeven dient de belasting verrekend te worden met de jaaraangifte van de betreffende ZZP’er. Het kan volgens specialisten van de Belastingdienst niet zo zijn dat de Belastingdienst op deze uitspraken terugkomt. Neemt niet weg dat iedereen belasting moet betalen. Volgens ZZP Nederland dienen deze zelfstandigen rechtsreeks aan de Belastingdienst hun inkomstenbelasting af te dragen en niet aan de curator. Dat het bemiddelingsbureau zijn zaakjes niet goed voor elkaar heeft en daardoor een rechtszaak verliest kan en mag niet over de ruggen van kleine ZZP’ers te worden uitgevochten.

Bronnen: Trouw Persbericht Tweede Kamer

Deel deze pagina: