ZZP’er krijgt eigen vrijwillig pensioenfonds

ZZP Nederland

ZZP’er krijgt eigen vrijwillig pensioenfonds

ZZP’ers in Nederland krijgen een eigen vrijwillig pensioenfonds. De staatsecretarissen Klijnsma (SZW) en Weekers (Financiën) hebben dat op 15 januari bevestigd aan de samenwerkende ZZP-organisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, PZO en FNV Zelfstandigen.

Stichting ZZP Nederland is blij dat de onduidelijkheid over een mogelijk verplicht pensioenfonds nu kan worden weggenomen. Het ZZP Pensioenspaarfonds is op initiatief van de vier ZZP-organisaties vorig jaar ontwikkeld. Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland gaf een korte toelichting op de kenmerken van de ZZP-pensioenregeling. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers was vol lof over de voortvarende wijze, waarop de pensioenregeling in samenwerking met de beide ministeries tot stand is gekomen. Staatssecretaris SZW Klijnsma complimenteerde de ZZP-organisaties met de inhoud van de pensioenregeling, die echt maatwerk biedt voor de zelfstandig ondernemers in Nederland.

Geen verplichte deelname
Het belangrijkste kenmerk van de regeling is het vrijwillige karakter.  Er komt dus geen verplicht pensioen voor ZZP’ers, zoals vorige week werd geopperd door Maarten Camps, secr. generaal van EZ. Stichting ZZP Nederland heeft er alles aan gedaan om juist een pensioenregeling op vrijwillige basis in het leven te roepen en dat gaat nu gebeuren. Beide staatssecretarissen hebben toegezegd, dat de nodige wettelijke aanpassingen nog in 2014 zullen worden ingeregeld, zodat deelname kan starten vanaf 1 december dit jaar.

Zeer flexibel ZZP pensioenfonds
De regeling kent een flexibele inleg, een flexibele uitkering en een flexibele uitkeringsduur naar keuze. Jongeren betalen niet mee voor ouderen, laagopgeleiden betalen niet mee voor hoogopgeleiden, de kosten worden collectief gedeeld. Om een zo hoog mogelijk gemiddeld rendement te behalen, wordt per leeftijdsgroep een fonds gevormd met een eigen beleggingsprofiel, gerelateerd het risico, dat bij die leeftijdsgroep hoort. Het fonds kent geen winstoogmerk.

Ook voorzien in uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Het is en blijft je eigen geld. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om (een deel van) het pensioen eerder op te nemen. Bij overlijden wordt het pensioen omgezet in een nabestaandenuitkering. Bij overlijden tijdens de uitkeringsperiode vervalt het pensioen aan de erfgenamen.

Geen opeetverplichting
Bij het akkoord over het ZZP pensioenfonds is afgesproken dat deelnemers, mochten zij aanspraak moeten maken op een bijstandsregeling, niet eerst het opgebouwde pensioen hoeven aan te spreken voordat er een uitkering beschikbaar zal zijn. Deze regeling was altijd al van kracht voor werknemers, maar geldt nu ook voor zelfstandigen.

De zelfstandigenorganisaties zullen ondersteund door de beide ministeries zo spoedig mogelijk  een uitgebreide informatiecampagne starten om zelfstandigen wegwijs te maken in de pensioenwereld en te wijzen op het belang van pensioenopbouw. Dat kan nu op eigen wijze met een eigen pensioenregeling voor zelfstandig ondernemers.

 

Deel deze pagina: